Hoe kunnen we helpen?

Proefplaatsing

Betekenis van Proefplaatsing

Met een proefplaatsing kan een persoon in de Werkloosheidswet 2 maanden werken bij een werkgever met behoud van zijn uitkering na toestemming van het UWV. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. Een proefplaatsing is bedoeld voor mensen met een WIA, Wajong, WW of ZW uitkering. 

Wanneer je uitzicht hebt op een baan maar de werkgever nog twijfelt of je het werk aankunt, is een proefplaatsing een uitkomst. Door middel van een proefplaatsing krijg je de kans om ervaring op te doen en je te bewijzen in de functie. De werkgever moet wel op papier verklaren dat hij van plan is om je een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden. Na de proefplaatsing is een proeftijd niet meer nodig. Als werknemer en werkgever tevreden zijn over de proefplaatsing, dan kan de werknemer direct in dienst treden.

Via een flexonderneming is een proefplaatsing alleen toegestaan als kan worden aangetoond dat de opdrachtgever op de hoogte is dat de werknemer met behoud van uitkering werkt.

Downloads

Aanvragen proefplaatsing

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

WIA | Wajong | WW | ZW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>