Hoe kunnen we helpen?

Opvolgend werkgeverschap

Betekenis van Opvolgend werkgeverschap

Opvolgend werkgeverschap is een begrip uit het arbeidsrecht. Het betekent dat je als nieuwe werkgever in sommige gevallen de arbeidshistorie en daarmee de opgebouwde rechten van de werknemer over moet nemen. Dit kan invloed hebben op de contracttelling (ketenregeling), proeftijd, transitievergoeding en de opzegtermijn. Er is alleen sprake van opvolgend werkgeverschap als een werknemer binnen 6 maanden een nieuwe werkgever krijgt en zo goed als hetzelfde werk blijft doen, bij hetzelfde bedrijf.

In de praktijk kom je dit bijvoorbeeld tegen als je een nieuwe flexwerknemer uitzendt naar een bedrijf waar hij in het afgelopen half jaar al heeft gewerkt in dezelfde functie. In dit geval ben jij de nieuwe en dus opvolgend werkgever, want de flexwerknemer gaat werken bij hetzelfde bedrijf en gaat dezelfde werkzaamheden verrichten als voorheen.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Opzegtermijn | Periode- en ketensysteem | Transitievergoeding

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>