Hoe kunnen we helpen?

Opzegtermijn

Betekenis van Opzegtermijn

De opzegtermijn is de termijn die zowel door de werkgever als werknemer in acht moet worden genomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De opzegtermijn hangt af van de duur van je contract en of je nog in je proeftijd zit. Maar ook van eventuele afspraken met je werkgever.

Bij een contract voor onbepaalde tijd heeft de werknemer een opzegtermijn van 1 maand. Dat betekent dat je 1 maand van tevoren het contract moet opzeggen. Het gaat dan om een kalendermaand. Je mag met je werkgever een langere opzegtermijn afspreken. Als dit in je CAO staat mag je een kortere opzegtermijn afspreken met je werkgever.

Bij een contract voor bepaalde tijd eindigt het contract vanzelf op de afgesproken einddatum. In dit geval is er geen opzegtermijn. Wel mag je met je werkgever afspreken dat het contract eerder opgezegd kan worden. Deze afspraak moet je dan in het contract laten zetten.

Als je nog in je proeftijd zit heb je geen opzegtermijn. Je kunt per direct ontslag nemen en het contract opzeggen. Het dienstverband stopt dan meteen.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Beëindigingsovereenkomst | CAO | Proeftijd

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>