Hoe kunnen we helpen?

Periode- en ketensysteem

Betekenis van Periode- en ketensysteem

Het periode- en ketensysteem is een wettelijk systeem binnen het arbeidsrecht voor reguliere werkgevers. In dit systeem staat omschreven hoeveel tijdelijke contracten een werkgever over een bepaalde periode mag geven.

Sinds de invoering van de WAB mogen werkgevers maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten bieden in een periode van maximaal 3 jaar (36 maanden). Hierna zijn zij verplicht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Er mag van het periode- en ketensysteem afgeweken worden in de cao. In dat geval mag je maximaal 6 contracten bieden in maximaal 4 jaar.

Onderbrekingsregel

Perioden van 6 maanden of korter tussen twee tijdelijke overeenkomsten tellen mee voor de totale duur van 36 maanden. Is de onderbreking langer dan 6 maanden, dan mag je de telling van contracten opnieuw vanaf het begin toepassen.

Uitzendbranche

Uitzendondernemingen mogen gebruik maken van het fasensysteem. Dit systeem staat omschreven in de cao voor uitzendkrachten.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Fasensysteem | Ketensysteem | WAB

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>