Hoe kunnen we helpen?

Fasensysteem

Betekenis van het Fasensysteem

De rechtspositie van een uitzendkracht wordt uitgedrukt in het fasensysteem. Het fasensysteem is onderverdeeld in drie fasen. In de ABU-cao worden deze fasen fase A, fase B en fase C genoemd. De NBBU-cao hanteert hiervoor fase 1-2, fase 3 en fase 4.

De fase waarin de uitzendovereenkomst valt is afhankelijk van het aantal weken dat een uitzendkracht voor een onderneming heeft gewerkt. Gesteld kan worden: hoe langer er gewerkt wordt, hoe meer rechten de uitzendkracht opbouwt. De duur van de verschillende fasen is als volgt onderverdeeld:

  • Fase A (1-2): een nieuwe uitzendkracht start in fase A. Hij of zij is werkzaam in fase A zolang er niet meer dan in 52 weken is gewerkt. Alleen de gewerkte weken tellen mee voor de duur van fase A. Per 2 januari 2023 wordt een week met doorbetaalde verlofuren ook als een gewerkte week aangemerkt. De uitzendkracht is werkzaam in een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (tenzij schriftelijk anders overeengekomen). Fase A is hetzelfde als fase 1-2 in de cao van de NBBU.
  • Fase B (fase 3): duurt maximaal 3 jaar en er mogen maximaal 6 tijdelijke contracten worden gegeven. De uitzendkracht komt in fase B zodra de uitzendovereenkomst wordt voortgezet na voltooiing van fase A. Het uitzendbeding kan niet worden opgenomen in fase B. Fase B is hetzelfde als fase 3 in de cao van de NBBU.
  • Face C (fase 4): onbepaalde tijd. Zodra de uitzendovereenkomst na voltooiing van fase B wordt voortgezet, is de uitzendkracht werkzaam in fase C. Fase C is hetzelfde als fase 4 in de cao van de NBBU.

Net als het ketensysteem kent het fasensysteem onderbrekingsregels. Het fasensysteem wordt onderbroken op het moment dat de uitzendkracht meer dan 6 maanden niet heeft gewerkt. Na een onderbreking van meer dan 6 maanden start de telling in het fasensysteem weer van voren af aan.

Meer informatie over het fasensysteem en de rechtspositie van de uitzendkracht is te vinden in de cao voor uitzendkrachten. Zowel bij de ABU als de NBBU is steeds de meest actuele cao voor uitzendkrachten te downloaden:
Klik hier voor de ABU-cao
Klik hier voor de NBBU-cao

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ABU | Flexwerkers | NBBU 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>