Hoe kunnen we helpen?

Onderbrekingsregels

Betekenis van Onderbrekingsregels

Onderbrekingsregels zijn regels uit het arbeidsrecht. Deze regels zijn van toepassing als er sprake is van een onderbreking in de periode tussen 2 arbeidsovereenkomsten waarin een werknemer niet werkzaam is voor dezelfde werkgever.

De werkzame periode bij een werkgever kan om verschillende redenen worden onderbroken. Bijvoorbeeld door vakantie of werkzaamheden voor een andere werkgever. Voor reguliere werkgevers gelden andere onderbrekingsregels dan voor flexondernemingen.

Reguliere werkgevers

In het periode- en ketensysteem geldt het volgende: is de onderbreking tussen 2 arbeidsovereenkomsten langer dan 6 maanden? Dan mag een reguliere werkgever opnieuw de periode van 2 jaar en maximaal 3 contracten toepassen. Is er sprake van een onderbreking van 6 maanden of korter? Dan telt deze onderbreking mee voor de periode van 2 jaar.

Flexondernemingen

In het fasensysteem gelden voor iedere fase andere onderbrekingsregels.

Fase A/1-2

Wanneer een flexwerknemer langer dan 6 maanden niet heeft gewerkt, start de telling in fase A/1-2 opnieuw. Bij een onderbreking van 6 maanden of korter gebeurt er niets. Niet-gewerkte weken *) tellen namelijk niet mee voor de totale duur van fase A/1-2.  Als de flexwerknemer binnen 6 maanden weer gaat werken, start hij of zij in het moment van de fase waar hij of zij gestopt was.

Fase B/3

Wanneer een flexwerknemer in fase B/3 6 maanden of langer niet heeft gewerkt na de afloop van een uitzendovereenkomst, start de telling opnieuw in fase A/1-2. Echter moeten onderbrekingen korter dan 6 maanden wél meegeteld worden voor de totale duur van fase B/3.

Fase C/4

Voor fase C/4 geldt dat na een onderbreking van meer dan 6 maanden de telling opnieuw start in fase A/1-2

Meer informatie over de onderbrekingsregels vind je terug in de cao voor uitzendkrachten. Onderbrekingsregels zijn ook van toepassing voor opvolgend werkgeverschap en de transitievergoeding.

*) Let op bij doorbetaalde vakantieweken: per 2 januari 2023 geldt een doorbetaalde vakantieweek als gewerkte week, dus telt die week wel mee voor de duur van fase A/1-2.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>