Hoe kunnen we helpen?

POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan)

Betekenis van Persoonlijk ontwikkelingsplan

Een POP is een ontwikkeltraject tussen werknemer en werkgever. Hierin staat in welke richting je zou willen ontwikkelen en welke stappen er nodig zijn om je werk goed te doen.

In deze eeuw van kennisverwerving is het belangrijk om nieuwe ontwikkelingen bij te houden en als werknemer steeds te blijven leren en ontwikkelen. 

Een POP leidt tot een voortdurend leerproces met als uitgangspunten de lange-termijndoelen van de organisatie waar je werkt, de huidige en toekomstige functie-eisen, jouw functioneren in je werk en jouw loopbaanwensen. Om een POP te kunnen opstellen moet je dus goed nadenken over jezelf. Op die manier kun je uitzoeken wat je verder wil en welke mogelijkheden je werkgever je daarbij kan bieden.

Downloads

Voorbeeld POP

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Functioneringsgesprek | PE | Personal branding

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>