Hoogte leer- en ontwikkelbudget vaak onbekend

11 februari 2021 1 min
Categorie: Opleiding & Ontwikkeling

Eén op de 5 HR-professionals heeft geen idee hoeveel geld er voor medewerkers beschikbaar is om een training- of opleiding te volgen. Datzelfde geldt voor de helft van de leidinggevenden. Dit blijkt uit de Studytube Learning & Development Monitor 2021.

Vrijwel iedere werkgever heeft opleidingsbudget beschikbaar voor medewerkers. Ze beseffen dat ze ervoor moeten zorgen dat hun medewerkers arbeidsmarktfit blijven. De hoeveelheid geld die beschikbaar is voor opleiding & ontwikkeling verschilt echter sterk per werkgever. Zo geeft 21 procent van de ondervraagde HR-professionals aan dat per medewerker tussen de €500 en €999 beschikbaar is voor scholing.

Hoogte opleidingsbudget onbekend

Medewerkers weten vaak wel dat er geld voor scholing beschikbaar is. Echter, tweederde van de voor de opleidingsmonitor ondervraagde medewerkers heeft geen idee hoe hoog dat opleidingsbudget dan is. En ze kunnen voor die informatie dus ook lang niet altijd bij hun leidinggevende of bij HR terecht.

Minder dan 75% opleidingsbudget gebruikt

Die ‘onwetendheid’ over de hoogte van het opleidingsbudget zou volgens de onderzoekers wel eens de reden kunnen zijn voor het ongebruikt laten van dat budget. Zo geeft 61 procent van de HR-professionals aan dat ze slechts 75 procent (of minder) van het jaarlijkse scholingsbudget uitgeven.

Voorlichting

Werkgevers die opleiding en ontwikkeling van hun medewerkers serieus nemen zullen dus moeten beginnen met voorlichting. Welke scholing kan gevolgd worden? Hoeveel budget is daarvoor beschikbaar? Hoe kunnen HR en leidinggevenden daarbij ondersteunen?

Weten jouw medewerkers of er opleidingsbudget beschikbaar is en hoe hoog dat dan is?

>