Subsidie NL leert door versterkt arbeidsmarktpositie

8 december 2021 3 min
Categorieën: Subsidie, Opleiding & Ontwikkeling

De tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ is ingevoerd als onderdeel van het tweede coronasteunpakket voor banen en economie in mei 2020. De subsidie moet mensen helpen bij het verstevigen van hun positie op de arbeidsmarkt en bij de voorbereiding op arbeidsmarktveranderingen. Met een gratis scholings- of ontwikkeltraject kunnen deelnemers hun kennis en vaardigheden verbeteren. Opleiders, loopbaancoaches en sectoren kunnen de subsidie aanvragen.

De subsidieregeling ‘NL leert door’ richt zich op iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die behoefte heeft aan kosteloze scholing, begeleiding of ontwikkeladvies. Het maakt daarbij niet uit of iemand in loondienst is, een flexibel contract heeft of werkzoekende is. Ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen aanspraak maken op de subsidieregeling.

Onderdelen NL leert door

‘NL leert door’ bestaat uit twee onderdelen. Het gaat ten eerste om gratis (online) scholing en ontwikkeladviezen en ten tweede om sectoraal maatwerk. Het onderdeel ‘scholing’ bestaat dus uit twee gedeelten, namelijk ‘NL leert door met inzet van ontwikkeladvies’ (vervaldatum 1 januari 2022) en ‘NL leert door met inzet van scholing’ (vervaldatum 1 april 2023). Voor het sectoraal maatwerk is de regeling ‘NL leert door met de inzet van sectoraal maatwerk’ (vervaldatum 15 maart 2022) opgezet.

Ontwikkeladvies

Het onderdeel ‘NL leert door met inzet van ontwikkeladvies’ eindigt per 1 januari 2022. Mensen konden er een kortdurend traject mee aanvragen bij een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op de arbeidsmarktkansen voor hen tijdens de coronacrisis.

Lees ook: Wie vroeg een ontwikkeladvies aan en met welke reden?

NL leert door met inzet van scholing

Voor ‘NL leert door met inzet van scholing’ vragen opleiders en opleidingscollectieven subsidie aan voor een scholingstraject. De scholing moet arbeidsmarktrelevant zijn en mag niet in aanmerking komen voor andere overheidsfinanciering.

Certificaat of diploma

De opleiders bieden het scholingstraject vervolgens gratis aan deelnemers aan. De scholing moet worden afgesloten met een bewijs van afronding in de vorm van bijvoorbeeld een certificaat of diploma. Deelnemers moeten tussen de 18 en 66 jaar oud zijn. Daarnaast moeten ze een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt. De regeling staat open voor werkzoekenden, werknemers, zzp-ers, flexwerkers en ondernemers. Het is een aanrader voor bedrijven in de flexbranche om hun medewerkers nadrukkelijk op deze laagdrempelige scholingsmogelijkheid te wijzen.

Scholingstrajecten

Een deelnemer kan zich zelf melden voor scholing bij een opleider waaraan subsidie is toegekend. Een overzicht van alle scholingsmogelijkheden staat op de site Hoe werkt Nederland?. Het huidige aanbod van ‘is tot 31 december 2021 beschikbaar. Vanaf begin 2022 komt er nieuw aanbod. Aanmeldingen zijn nog mogelijk tot eind 2022. Er zijn al zo’n 50.000 tot 80.000 gratis scholingstrajecten beschikbaar gekomen. Begin 2022 komen daar nog eens zo’n 45.000 trajecten bij.

Erkende opleidingen

De subsidie kan worden aangevraagd door opleiders en opleiderscollectieven. Het moet om door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend onderwijs gaan dat leidt tot een diploma of certificaat. Ook een door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF ingeschaalde kwalificatie met opname in het NCP-register of een NRTO-keurmerk volstaan. Voor een EVC-procedure moet het om een erkende EVC-aanbieder gaan.

artra heeft een subsidieaanvraag gedaan voor NL leert door, tijdvak 2022. Deze subsidie is toegewezen. artra mag dus binnenkort trainingen met subsidie gaan aanbieden.

>