Wie vroeg een ontwikkeladvies aan en met welke reden?

Marco Hendrikse 25 november 2020 3 min
Categorieën: Opleiding & Ontwikkeling, Subsidie

In het kader van de subsidieregeling NL Leert Door konden werkenden en werkzoekenden in augustus een gratis ontwikkeladvies aanvragen. De regeling bleek bijzonder populair. Binnen een maand was het maximum aantal van 22.000 registraties voor deelname aan een ontwikkeladviestraject bereikt. Wie vroeg een ontwikkeladvies aan en waarom?

Middels een enquête werden de 22.000 deelnemers die een ontwikkeladvies kregen of krijgen benaderd door onderzoeksbureau Regioplan. Bijna 13.000 personen vulden de enquête in. In de rapportage ‘NL Leert Door met ontwikkeladviezen, Wie zijn de deelnemers? worden de resultaten gerapporteerd.

Persoonskenmerken en arbeidsmarktpositie deelnemers ontwikkeladvies

Opleidingsniveau

Vooral hoger opgeleiden wisten de weg naar een loopbaanadviseur voor een ontwikkeladvies goed te vinden. Maar liefst 68 procent van de deelnemers is HBO of WO-geschoold. Daar staat een zeer klein percentage deelnemers zonder startkwalificatie tegenover: 6,8%. Een kwart van de deelnemers is middelbaar (maximaal havo, vwo of mbo 2/3/4) opgeleid.

Leeftijd

Iets meer dan 17 procent is 30 jaar of jonger. Onderstaande tabel verdeelt de responderende deelnemers over leeftijdscategorieën. In de tabel is te zien dat 17,4 procent van de deelnemers 30 jaar of jonger is. 28,3 procent van de deelnemers is ouder dan 50 jaar. Het aantal dertigers, veertigers en vijftigers dat een ontwikkeladvies heeft aangevraagd is redelijk gelijk. Respectievelijk 25%, 30 en 25%. Drie procent is 61 jaar of ouder.

Werkervaring

Op basis van de leeftijdsverdeling is het niet verbazingwekkend dat deelnemers vaak veel werkervaring hebben. Bijna de helft geeft aan meer dan 20 jaar wekervaring te hebben. Nog eens ene kwart heeft 11 tm 20 jaar werkervaring. Slechts 2,4% heeft minder dan een jaar werkervaring.

Arbeidsmarktpositie

In welke arbeidsmarktpositie verkeerden de aanvragers ten tijde van de aanvraag?

Zestig procent is werknemer. Daarvan geeft 1,9% aan voor een uitzendbureau te werken en 1,7% geeft aan te werken voor een detacheerder of payrollorganisatie. Ruim 18 procent is zelfstandige en bijna een kwart is werkloos of volgt een opleiding.

Wat was de aanleiding om een ontwikkeladvies aan te vragen?

Volgens het onderzoek speelden al veel deelnemers met de gedachte om een ontwikkeladvies aan te vragen. Het feit dat het nu gratis was gaf het welbekende duwtje in de rug. Dit geldt voor 47% van de deelnemers. De tweede meest gegeven reden voor het aanvragen van het advies is meer verrassend: 19% geeft aan veel stress te ervaren op het werk. Vooral voor mensen werkzaam in zorg- en welzijn geldt dit.

Voor 18% is het verlies van hun baan door de coronacrises aanleiding, terwijl nog eens ruim 12% bang is om (binnenkort) haar baan te verliezen. Niet verrassend zijn deelnemers uit de evenementenbranche, toerisme en kunst & cultuur hier oververtegenwoordigd. Het betreft ook vaker freelancers en mensen die in een uitzend-, detacherings- of payrollconstructie werken.

Bron: Regioplan, 2020

Inzicht in opleidingsmogelijkheden

Aanvragers van het ontwikkeladvies willen vooral inzicht krijgen in hun opleidingsmogelijkheden. Bijna 63% wil weten wat de mogelijkheden voor omscholing, bijscholing en ontwikkeling zijn. Ook vaak genoemd: op zoek naar werk dat beter bij me past (53%) of dat ik leuker vind (36%). Ruim een kwart geeft aan hulp bij het zoeken naar werk te wensen. Dit komt ongeveer overeen met het percentage deelnemers dat aangeeft werkloos te zijn.

Afwijkende redenen flexwerkers

Deelnemers die in een uitzend-, detacherings- of payrollconstructie werken geven veel vaker dan gemiddeld aan dat zij een ontwikkeladvies hebben aangevraagd omdat zij op zoek zijn naar werk dat beter bij hen past (66%) of werk dat zij leuker vinden (45%).

Nog eens 50.000 gratis ontwikkeladviezen

Vanwege het succes van de regeling heeft de overheid besloten om vanaf 1 december 2020 weer 50.000 ontwikkeladviestrajecten beschikbaar te stellen.

>