STAP-budget: een opleiding of training van artra volgen met subsidie

Er is geen STAP-budget meer beschikbaar.

Op 3 juli, 10.00 uur, startte een nieuwe aanvraagperiode voor het STAP-budget. Het budget was enkele uren na opening van de inschrijving uitgeput. 

Iedereen met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt kan per jaar maximaal € 1000 subsidie aanvragen voor het volgen van een opleiding of training. Ja, iedereen kan gebruik maken van dit STAP-budget. Jij dus ook!

Wat is STAP?

STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. De regeling is bedoeld om iedereen een gelijke kans te geven op scholing. Jaarlijks is € 218 miljoen beschikbaar, zodat per jaar 200.000 tot 300.000 personen gebruik kunnen maken van deze subsidieregeling. Maar op=op. Het is dus zaak om er snel bij te zijn, zodat je profiteert van dit aantrekkelijke voordeel!

Wie komt in aanmerking voor de subsidie?

Iedere persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan een STAP-budget aanvragen. Je moet tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn en momenteel geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen ontvangen. Ook als je werkloos bent of (zelfstandig) ondernemer kom je in aanmerking voor de subsidie.

Hoe hoog is het subsidiebedrag?

Je kunt per jaar maximaal € 1000 subsidie aanvragen. Je hoeft dit bedrag niet voor te schieten.

Onder de subsidie vallen ook (eventuele) examenkosten (indien bij de opleiding of training vermeld) en studiematerialen, inclusief btw. Echter, steeds tot een bedrag van maximaal € 1000. Kost de opleiding of training waarvoor je je inschrijft meer dan € 1000 dan sturen we je een factuur voor het bedrag boven de € 1000. Deze kun je zelf betalen of bijvoorbeeld je werkgever als je daar afspraken over hebt gemaakt.

Let op: op de site van artra zijn alle prijzen exclusief 21 procent btw!

Voorbeeld

Volg je een training die minder dan € 1000 kost, dan ontvang je dat bedrag als subsidie. Voorbeeld: je schrijft je in voor de training Consultative selling. Deze kost € 595, exclusief btw. Inclusief btw is dit € 719,95. Dit is het bedrag dat je aan subsidie ontvangt. Dit bedrag wordt na goedkeuring van je subsidieaanvraag door het UWV overgemaakt op de rekening van artra. Daar hoef je zelf dus niets voor te doen.

Waar moet ik rekening mee houden bij het aanvragen van STAP-budget?

Het jaarlijks beschikbare budget van €218 miljoen wordt verdeeld over vijf aanvraagtermijnen. De eerste termijn in 2023 start dus op 17 maart (om 10.00 uur) en duurt twee maanden. Als het subsidiebudget voor deze periode is uitgeput, worden aanmeldingen niet meer toegewezen. Je zult dan in de volgende aanvraagtermijn een nieuwe subsidieaanvraag bij het UWV moeten doen.

Het UWV heeft na het ontvangen van je aanvraag (zie ook hieronder) vier weken om te beslissen over jouw subsidieaanvraag. De opleiding of training waar je de subsidie voor aanvraagt mag daarom niet binnen vier weken na jouw subsidieaanvraag starten. Echter, deze moet wèl starten binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn. Als bijvoorbeeld het STAP-budget wordt aangevraagd in het aanvraagtijdvak juli-augustus, dan moet de scholingsactiviteit uiterlijk op 30 november starten.

Hoe vraag je het STAP-budget aan?

Via onze website kun je je aanmelden voor trainingen en opleidingen met STAP-budget. Kies eerst de training of opleiding die je wilt volgen en ga naar het inschrijfformulier (klik op ‘inschrijven’). Daar kun je aangeven dat je wilt ‘aanmelden met STAP-budget’. Je ontvangt enkele minuten na inschrijving een STAP-aanmeldingsbewijs van ons. Hiermee kun je op de site van het UWV, via het STAP-portaal, subsidie aanvragen. Je logt bij het UWV in met je DigiD. UWV controleert dan of er nog voldoende geld in de subsidiepot zit voor de betreffende aanvraagtermijn, of de opleiding of training tijdig start en of deze überhaupt voor subsidie in aanmerking komt (bij artra is dat vaak het geval). Na goedkeuring door het UWV ontvang je een bevestiging. Ook artra ontvangt een bevestiging van het UWV en kan je inschrijving definitief maken.

Aandachtspunten bij aanvragen STAP-budget via UWV-portaal

  • Het advies van UWV is om in het Scholingsregister bij je STAP-aanvraag slechts 1 of 2 trefwoord(en) in te vullen bij het zoekveld
    “Scholing / Naam opleiding” of “Opleider”. Hierdoor wordt sneller de juiste scholing of opleider gevonden. 
  • Alleen scholingsaanbod van scholing die moet starten na 4 weken na indiening van de aanvraag, maar binnen 3 maanden na afronding van het aanvraagtijdvak wordt getoond in het Scholingsregister (zie daarvoor ook bovenstaand schema met aanvraagtijdvakken en startdata). 
  • Het bericht van UWV over toekenning van de subsidie (dat gepubliceerd wordt in jouw STAP-portaal) komt vaak in de spamfolder / ongewenste berichten terecht. Check dat dus regelmatig na het indienen van je aanvraag. 
Mandy Bakker schreef zich in voor een training met STAP-budget. Lees haar ervaring hier
 
Als je je als privépersoon aanmeldt voor een opleiding of training met STAP-subsidie, dan gelden de Algemene Voorwaarden Consumenten.

Veelgestelde vragen over de STAP-subsidie

Dan wordt de subsidie niet toegekend. De burger kan dan in de volgende aanvraagperiode een nieuwe aanvraag doen. 

Op het UWV-portaal kun je zien hoeveel subsidie er voor de betreffende aanvraag periode nog beschikbaar is: https://www.stapuwv.nl/stap/p/voorportaal

Ja, een deelnemer kan meerdere STAP-aanmeldingsbewijzen aanvragen. Er kan echter slechts één toekenning per kalenderjaar worden toegewezen, ongeacht de hoogte van het bedrag.

Nee, het is niet mogelijk om twee separate scholingsactiviteiten van (bijvoorbeeld) 500 euro te stapelen . Een deelnemer krijgt een toekenning voor één scholingsactiviteit.

Dan wordt de aanmelding bij artra niet definitief. Je kunt er alsnog voor kiezen om toch te starten met de training of opleiding, maar zal deze zelf moeten betalen of daarover afspraken moeten maken met je werkgever.

Subsidiabele kosten zijn les-, cursus- of examengeld, alsmede kosten van verplicht gestelde leermiddelen. Daarom biedt artra ook e-learnings aan inclusief SEU-examen, zodat je maximaal profiteert van het subsidiebedrag. 

De subsidie voor een scholing bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 1000, inclusief btw. 

Als een deelnemer een opleiding of training niet afmaakt of niet komt opdagen, dan kan UWV de subsidie terugvorderen bij deze deelnemer. Als het niet lukt om de scholing geheel of op tijd af te ronden moet je dit doorgeven aan UWV.
artra staat daar volledig buiten.

Vrijwel altijd wordt dan een nieuwe datum gepland door artra. Hierover wordt de deelnemer geïnformeerd. De deelnemer kan ervoor kiezen om de training op dat latere moment te volgen en geeft die gewijzigde datum aan UWV door in het eigen STAP-portaal.

De deelnemer kan er ook voor kiezen om de training dan niet (meer) te volgen. Dit wordt doorgegeven aan UWV in het eigen STAP-portaal. De deelnemer kan dan een nieuwe aanvraag voor STAP-budget doen voor een andere training of opleiding (het budget vervalt dus niet).

Nee, dat kan niet. artra verstrekt het STAP-aanmeldingsbewijs geautomatiseerd na inschrijving via de website van artra.

De werkgever krijgt hier geen bericht van. Vanwege privacywetgeving mogen wij de werkgever daarover niet informeren. Medewerker en werkgever moeten hier zelf afspraken over maken. Ben je al klant, dan kan de beheerder van het klantportal wel zien of een medewerker bij ons is ingeschreven voor een bepaalde training.

Neem contact op met jouw artra-accountmanager. Deze kan een optie in het systeem zetten. Als de subsidie wordt toegekend dan wordt deze optie definitief. Bij niet toekenning van de subsidie (maximaal vier weken na aanmelding van de deelnemer) kan de optie ook definitief gemaakt worden.

Ja, dat kan als medewerker en werkgever hier afspraken over hebben gemaakt. De medewerker ontvangt na toekenning van de subsidie van artra een bevestiging van aanmelding voor de training. Bij deze bevestiging zit een intakeformulier waar de medewerker factuurgegevens op kan vermelden.

Nee, hier krijgt de werkgever geen bericht van. Een medewerker doet de scholingsaanvraag en dit hoeft niet per definitie in overleg met de werkgever. Medewerker en werkgever moeten hier zelf afspraken over maken.

Ja, dat kan. Voorwaarde is dat een persoon een relatie heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt en afkomstig is uit de Europese Unie of Zwitserland. De burger dient wel in het bezit te zijn van een Digi-D en BSN om de subsidieaanvraag bij UWV te kunnen verwerken.

Niets. artra moet het bewijs van deelname binnen drie maanden na de afloop van de scholingsdatum aanleveren bij UWV. Hier is de deelnemer niet bij betrokken. De deelnemer kan altijd het bewijs van deelname terugvinden in het artra-klantportal.

>