Wijziging cesuur SEU

29 april 2019 1 min
Categorie: SEU

Zoals je misschien al hebt gelezen, heeft de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) besloten om de cesuur – de zak-slaaggrens – bij te stellen van 60% naar 65%. Dit betekent dat examenkandidaten nu minimaal 45,5 punten van de totaal 70 punten moeten behalen. Voorheen was dit 42 punten.

Deze cesuur geldt voor alle deelnemers aan de artra Basisopleiding uitzendprofessional, die op of na 3 juni 2019 examen gaan doen. Uiteraard wordt tijdens de artra opleiding ruim aandacht besteed aan de voorbereiding op het examen. Wanneer er onderdelen wijzigen wordt ons materiaal per direct aangepast.

Een besluit om de cesuur te verhogen betekent in de praktijk echter veelal een daling van het gemiddelde cijfer en dus een stijging van het aantal gezakte deelnemers.

artra vindt het belangrijk om je hierover te informeren. Mocht je nog vragen hebben over de manier waarop wij deelnemers voorbereiden op het examen, neem dan contact met ons op via 026 333 75 72

Bron: SEU

>