Wervingskansen in beeld: nog altijd meer openstaande vacatures dan werklozen

Mandy Bakker 10 februari 2023 4 min
Categorie: Arbeidsmarkt

Vanaf het tweede kwartaal in 2022 is de arbeidsmarkt zeer krap. Van het aantal openstaande vacatures was ruim de helft (58%) van de ontstane vacatures moeilijk vervulbaar. Wat is de stand van zaken nu? Hoeveel vacatures staan er open tegenover beschikbaar talent? En wat betekent dit voor werkgevers of (HR)-managers die zoeken naar geschikt personeel?

Krapte blijft ondanks eerdere dip

Voor het eerst sinds twee jaar zien we vanaf het derde kwartaal een daling in het aantal openstaande vacatures. Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek stonden er in het vierde kwartaal, rond eind december 2022, 442 duizend vacatures open. Dat zijn er 7 duizend minder dan aan het einde van het derde kwartaal 2022. Dit is de tweede achtereenvolgende daling, na twee jaar van groei. Toch betekent dit nog altijd dat er 123 openstaande vacatures zijn tegenover 100 werklozen. De werkloosheid is met 13 duizend afgenomen vergeleken met een kwartaal eerder. De arbeidsmarkt blijft dus nog (zeer) krap.

openstaande vacatures

Bron: CBS spanningsmeter

Stand van zaken: arbeidsmarktinfo

Hoe groot is de vijver van beschikbaar talent? In totaal bestaat de Nederlandse beroepsbevolking uit 13,3 miljoen mensen. Daaronder valt de groep mensen in de leeftijdscategorie van 15 jaar tot 75 jaar. De beroepsbevolking kun je onderverdelen in werkende mensen en werklozen, die op korte termijn beschikbaar zijn voor werk. Dit deel bestaat uit 10 miljoen mensen. En de niet-beroepsbevolking van 3,3 miljoen, dit gaat over de niet beschikbare beroepsbevolking voor werk i.v.m. een pensioen, ziekte of door arbeidsongeschiktheid.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat nog een deel langs de zijkant staat. Als werkgever is het onbenut arbeidspotentieel van 1,2 miljoen (4e kwartaal 2022) enorm interessant. Wat dat precies betekent, lees je verderop in dit artikel.

 

Bron: CBS

 

Arbeidsmarktactiviteit historisch laag

De arbeidsmarktactiviteit (11,1 %) stond nog niet eerder zo laag sinds de metingen vanaf 2003 door de Intelligence Group. Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de Nederlandse bevolking actief op zoek is naar ander werk. En dat deel is dus relatief klein.

Tegenover de daling van de actieve groep staat een stijging van het aantal mensen dat niet (actief) op zoek is naar ander werk. De groep latent werkzoekenden bleef in het vierde kwartaal van 2022 ongeveer gelijk.

Personeelsverloop

Ook valt op dat in het vierde kwartaal van 2022 het personeelsverloop hoog is. Juist omdat de arbeidsmarkt nog zeer krap is, zijn de potentiële kandidaten aan zet. Met meer openstaande vacatures, dan (actief) werkzoekenden weten sollicitanten dat ze meer kunnen eisen in de huidige arbeidsmarkt. Uit een recent werkgeversonderzoek vanuit het UWV blijkt dat ruim een derde (35%) van de ondervraagde werkgevers zich zorgen maakt over het personeelsverloop. Ruim 1,8 miljoen mensen vond een baan, waarvan het grootste deel afkomstig was uit een andere baan.

Houd dus ook zeker je huidige medewerkers tevreden en betrokken om personeelsverloop te voorkomen. Ook bleek dat ruim vier op de tien werkgevers (42%) moeite heeft met het vervullen van vacatures en daarom dus het werk verdeeld over de huidige medewerkers. Zo loop je het risico dat de werkdruk te hoog wordt en de medewerkers alsnog opstappen of zich ziekmelden.

Ander onderzoek van het UWV in 2022 laat zien dat 27% van de werkgevers verwacht dat het in 2023 moeilijker wordt om personeel te behouden. Een kleine 11% van de werkgevers verwacht dat dit makkelijker wordt in 2023.

Weinig werkloosheid

Volgens recent onderzoek van de Intelligence Group en een recent artikel van het UWV blijkt dat de werkloosheid in december 2022 verder is gedaald. Van de totale Nederlandse beroepsbevolking was 3,5% werkloos. In december 2022 waren dat 352 duizend mensen. Ook in de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 10 duizend per maand.

Daarnaast is het aantal actief werkzoekenden opnieuw gedaald. De vijver waar je als werkgever uit kunt vissen lijkt dus steeds kleiner te worden. Hoe vind je dan toch potentiële kandidaten? Dat doe je door het onbenut arbeidspotentieel aan te spreken.

Bronnen: Intelligence Group rapport en CBS

Onbenut arbeidspotentieel

Het onbenut arbeidspotentieel van ± 1,2 miljoen mensen biedt nog wervingskansen voor werkgevers. Deze groep is onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • Semiwerklozen: personen die recent naar werk hebben gezocht, maar niet op korte termijn beschikbaar zijn. Of andersom: personen die op korte termijn beschikbaar zijn voor werk, maar niet recentelijk op zoek waren.
  • Werklozen: personen die recent naar werk hebben gezocht én op korte termijn beschikbaar zijn voor werk.
  • Onderbenutte deeltijdwerkers: personen die in deeltijd werken en graag meer willen werken. Dit is ook een interessante groep, aangezien ze beschikbaar zijn voor extra uren in de week.

Eerder schreven we een artikel met ‘5 tips voor het vinden van potentiële kandidaten’. Hierin lees je precies hoe je een voorsprong krijgt in het werving- en selectieproces.

Ook noemen we voorbeelden van organisaties die een leerwerktraject met succes hebben opgezet om het onbenut arbeidspotentieel te bereiken. Lees daarvoor: Vacatures vervullen met een leerwerktraject

>