Randstad RiseSmart bemiddelt statushouders naar werk

Marco Hendrikse 8 april 2024 3 min
Categorie: Arbeidsmarkt

Ongeveer de helft van alle statushouders in Nederland heeft geen betaald werk. Dat betekent dat er zo’n 100.000 mensen direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dat is nog heel wat onbenut arbeidspotentieel. En dat terwijl een statushouder dezelfde rechten en plichten heeft als andere Nederlanders op de arbeidsmarkt. Dus geen ingewikkelde regels of gedoe.

Maar natuurlijk zijn er wel aandachtpunten als je statushouders in wilt zetten. Ze hebben vaak een taalachterstand, komen uit een andere cultuur of hebben een gebrek aan zelfvertrouwen. Het kan van alles zijn. Maar met een beetje goede wil en begeleiding zijn statushouders goed te integreren in de organisatie. Zo zette Randstad RiseSmart een succesvol project op samen met de gemeente Almere. Deze best practice wordt in het e-zine Samen Werken voor werk beschreven.

Tip! Lees ook: Statushouders werken steeds vaker, maar nog veel onbenut arbeidspotentieel

Obstakels overwinnen

De gemeente Almere constateerde dat veel vrouwen met een niet-westerse achtergrond thuis zitten. Zelf werk zoeken vindt deze groep lastig. Ze weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Marianne Akker, adviseur begeleiding en bemiddeling bij RiseSmart constateert dat er obstakels zijn die overwonnen moeten worden. “Dat is om te beginnen arbeidsmarktdiscriminatie, dat je überhaupt niet binnenkomt bij een bedrijf op basis van je achternaam. Soms zijn de skills er wel, maar missen de sollicitatievaardigheden om die naar voren te brengen. Het opleidingsniveau is gemiddeld genomen minder dan dat van vrouwen die hier geboren en getogen zijn. Er zitten ook vrouwen bij die nog nooit betaald werk hebben gedaan of die al heel lang in een uitkeringstraject zitten,” zo vertelt Akker aan flexmarkt.nl.

Begeleidingstraject

Voor deze ‘vergeten groep’ vrouwen werd een begeleidingstraject van 20 weken opgezet. Het vinden van werk kan een doel zijn, maar dat hoeft niet. Als de vrouwen maar stappen zetten om beter te integreren in Nederland. Dat kan ook koffiedrinken met eenzame buurvrouw zijn, vrijwilligerswerk of weer naar school gaan. Tijdens deze twintig weken komen de vrouwen twee keer per week bij elkaar, gaan ze op bedrijfsbezoek en volgen ze trainingen.  

Bemiddeling naar werk

Hoewel dus het vinden van werk niet per se het doel is, leidt dat er vaak wel toe. Randstad speelt een belangrijke rol bij de bemiddeling naar werk Randstad zoekt werk passend bij de talenten van de statushouders. Randstad houdt contact met deelnemers nadat ze uit de uitkering komen. Het blijkt namelijk dat die (langere) nazorg zeer belangrijk is.

Van de eerste drie groepen van 15 vrouwen zijn er drie zelfstandig ondernemer geworden, elf zijn betaald werk gaan doen en zes zitten hiervoor nog in een bemiddelingstraject. Zo kwamen een aantal vrouwen bijvoorbeeld terecht in de kinderopvang, maar ook bij een productiebedrijf, in de detailhandel, bij een kapsalon en in de administratie. Daarnaast doen er acht vrijwilligerswerk en volgen er elf een stage als opstap naar werk.

Tip! Lees ook: Waar je als uitzendorganisatie op moet letten bij het bemiddelen van statushouders

Ervaringen meenemen naar andere gemeente

In maart 2024 eindigde deze pilot. De gemeente Almere kijkt nu hoe zij dit kan inpassen in haar reguliere dienstverlening. Randstad neemt de ervaringen mee naar trajecten bij andere gemeenten. Een belangrijke les is de grote meerwaarde van veel contactmomenten. Akker: “Veel vrouwen zeggen: had ik dit maar eerder gehad, dan had ik sneller mijn weg gevonden. Blijkbaar kunnen ze zelf die eerste stappen meestal niet zetten.”

>