Waar je als uitzendorganisatie op moet letten bij de inzet van statushouders

Mandy Bakker 16 februari 2024 3 min
Categorie: Arbeidsmarkt

Er is nog steeds arbeidsmarktkrapte en personeelstekorten zijn in veel sectoren een uitdaging. Maar wat als we nog een groot deel aan onbenut arbeidspotentieel hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt? Denk maar eens aan de inzet van bijvoorbeeld statushouders.

Volgens het CBS heeft ongeveer 45 procent van de statushouders in Nederland een (tijdelijke) baan. Dat betekent dat meer dan de helft van de statushouders in Nederland nog geen baan heeft. Terwijl ze wel graag willen werken. Voor uitzendorganisaties kan dit een kans zijn om de tekorten op te vullen.

Waar moet je als uitzendorganisatie of werkgever op letten? In dit artikel zetten we de aanbevelingen op een rij.

Onbenut arbeidspotentieel

Een statushouder is een vluchteling met een verblijfsvergunning. Een misvatting is dat het werken met statushouders complexe regelgeving met zich meebrengt. Echter, een statushouder heeft dezelfde rechten en plichten als andere Nederlanders op de arbeidsmarkt.

Steeds vaker worden statushouders ingezet voor werk, maar nog altijd is er veel onbenut arbeidspotentieel.

6 tips waar je op moet letten

Statushouders willen graag hun plek vinden en meedraaien op de arbeidsmarkt. Daar hebben ze wel een bedrijf voor nodig die hen daarbij helpt.  

Veelal hebben statushouders een brede kennis uit het land van herkomst. Alleen spreken ze de Nederlandse taal (nog) niet. Het vergt dus wat tijd en extra aandacht, maar daar krijg je ook gemotiveerde en hardwerkende mensen voor terug. Met verschillende culturen binnen de organisatie draag je ook bij aan meer inclusiviteit op de werkvloer. En een breed DEI-beleid  kent vele voordelen. Uit onderzoek blijkt ook dat een organisatie met een divers en inclusieve werkcultuur beter presteert. Je sluit niemand uit en iedereen krijgt het vertrouwen dat die zichzelf kan zijn.  

1. Werven op een andere manier

Statushouders hebben veelal een klein netwerk in Nederland. Dus je werft ze meestal niet via de bekende platformen. Maar via instanties zoals de gemeente of belangenbehartigingsorganisaties et cetera. In het kort zorgt het Centraal Orgaan opvang voor asielzoekers (COA) voor de ontvangst van asielzoekers. Met trainingen leren ze om zelfstandig aan de slag te gaan. Denk aan een inburgeringscursus en een keuzetest voor een geschikt beroep. Vervolgens koppelt een COA-regievoerder een statushouder aan een gemeente. Van daaruit kijken ze naar de mogelijkheden voor een passende baan.

2. Anderstalig

Veelal zijn statushouders de Nederlandse taal (nog) niet machtig. Wel krijgen ze een inburgeringscursus. Dus houd daar tijdens het recruitmentproces en ook in hun verdere loopbaan rekening mee in de communicatie-uitingen. Bijvoorbeeld door informatie te verschaffen in meerdere talen, waaronder in hun land van herkomst.

Bekijk ook deze handige infographic over de gezondheidszorg in Nederland in meerdere talen.

3. Kijken naar vaardigheden

Vanuit instanties zoals het COA krijgen gemeenten een digitaal klantprofiel mee van de statushouder. Hierin staan onder meer de opleidingen, werkervaring, ambities en mogelijke deelname aan vrijwilligerswerk.

Welke vaardigheden matchen met bepaalde functies? Ontdek of een statushouder past bij een openstaande vacature.

4. Maak de voordelen visueel

Los van de taalbarrière is het slim om de arbeidsvoorwaarden goed uit te leggen. Want wat in Nederland voor de meesten vanzelfsprekend is, is dat niet voor statushouders. Bijvoorbeeld door (unieke) arbeidsvoorwaarden te visualiseren. Zo maak je een vacature ook aantrekkelijker om erop te reageren.

5. Zorg voor een buddy

Iedereen heeft een goede onboarding nodig bij de start. De inzet van een statushouder vraagt vaak om net wat meer aandacht. Daarom is het slim om een buddy te regelen die hen op weg helpt op de werkvloer. Want vaak moeten ze wennen aan de werkcultuur, procedures en verwachtingen.

6. Krijg inzicht in subsidies

In de jaren vanaf 2024 tot en met 2026 kunnen werkgevers subsidie krijgen om met statushouders te werken, zo staat in de kamerbrief van minister Van Gennip (SZW). De overheid stimuleert de arbeidsparticipatie van statushouders. Voor werkgevers komt 10,5 miljoen beschikbaar voor maatwerkbegeleiding met statushouders. Ontdek van welke subsidies je gebruik kunt maken.

Werken met statushouders

Wil je meer weten over het werken met statushouders? Meer informatie lees je in het e-zine ‘Statushouders aan het werk’, samengesteld door de ABU, Cedris, NRTO en OVAL.

>