Infographic toegang gezondheidszorg arbeidsmigranten (in 12 talen)

Marco Hendrikse 10 mei 2023 2 min
Categorie: Arbeidsmigranten

Expertisecentrum Pharos deed in 2021 een verkennend onderzoek naar gezondheid en welzijn van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Hierbij kwam ook de toegang die arbeidsmigranten hebben tot zorg en ondersteuning aan de orde. Want, daar gaat het nog al eens mis. Je bent nieuw in Nederland en wordt ziek. En dan? Waar ga je naartoe? Wie bel je? Dat is voor veel (nieuwe) arbeidsmigranten onduidelijk. Op basis van dit gegeven ontwikkelde Pharos een infographic over de toegang tot eerstelijns gezondheidszorg voor arbeidsmigranten in 12 verschillende talen.

Voorlichting door uitzendorganisatie

Omdat arbeidsmigranten de Nederlandse taal (nog) niet beheersen, de Nederlandse regelgeving, instanties en gebruiken niet kennen en ze (nog) geen sociaal netwerk hebben, zijn ze vaak sterk afhankelijk van hun werkgever/ uitzendbureau. Als uitzendprofessional kun je dus een belangrijke rol spelen bij het voorlichten van arbeidsmigranten over toegang tot de gezondheidszorg. Daarbij kun je de infographic in bijvoorbeeld het Pools, Roemeens en Oekraïens goed gebruiken. Zo kun je arbeidsmigranten goed voorlichten over de toegang tot de eerstelijns gezondheidszorg.

Infograhic Pools over toegang eerstelijns gezonheidszorg

Een deel van de inforgraphic in de Poolse taal

Drempels bij zoeken medische hulp

Arbeidsmigranten ervaren verschillende drempels bij het hulp zoeken bij gezondheidsklachten. Ze weten niet of en hoe ze verzekerd zijn. Ze weten niet wanneer zij de kosten voor een behandeling vergoed krijgen, waardoor ze het zoeken van hulp uitstellen uit angst voor hoge kosten. Daarnaast zijn er nog allerlei drempels van praktische aard:

 • ver weg wonen van een huisartsenpraktijk,
 • de taalbarrière
 • regelmatig verhuizen waardoor je je steeds opnieuw moet inschrijven bij een huisartsenpraktijk.
 • spreekuren vaak onder werktijd
 • huisartsenpraktijken zitten vaak vol

Dit zorgt ervoor dat arbeidsmigranten relatief laat hulp zoeken bij gezondheidsproblemen. Dit kan ervoor zorgen dat klachten verergeren, waardoor arbeidsmigranten zich ziek moeten melden of zelfs langdurig arbeidsongeschikt zijn.

Infographic over toegang gezondheidszorg in Oekraïens

Een deel van de infographic in het Oekraïens

In 12 verschillende talen beschikbaar

Licht arbeidsmigranten dus goed voor en wijs hen op de infographic in hun eigen taal. De infographic eerstelijnszorg is beschikbaar in de volgende 12 talen:

 1. Nederlands
 2. Engels
 3. Arabisch
 4. Farsi
 5. Dari
 6. Tigrinya
 7. Oekraïens
 8. Pools
 9. Roemeens
 10. Spaans
 11. Turks
>