Statushouders werken steeds vaker, maar nog veel onbenut arbeidspotentieel

Marco Hendrikse 5 februari 2024 3 min
Categorieën: Arbeidsmarkt, Subsidie

Een statushouder(een vluchteling met een verblijfsvergunning) mag werken en heeft dezelfde rechten en plichten als een Nederlander op de arbeidsmarkt. Diverse gemeenten doen daarom een proef waarbij statushouders die zich vestigen in een van deze gemeenten direct aan het werk worden geholpen. Ook de uitzendbranche helpt veel statushouders aan werk.

Onbenut arbeidsmarktpotentieel

Van alle statushouders heeft volgens het CBS circa 45 procent een baan. Wel werken zij relatief vaak als oproepkracht of met een tijdelijk contract. Volgens het CBS hebben sinds 2014 215.000 asielzoekers een verblijfvergunning gekregen en zijn daarmee dus statushouder geworden. Dit betekent dat bijna 120.000 statushouders nog géén baan hebben. Over onbenut arbeidspotentieel gesproken.

Tip! Lees ook: Recruitment in de kringloopwinkel, waarin Eugene van den Hemel op zoek gaat naar onbenut arbeidspotentieel

Extra instroomkanaal voor uitzendbranche

Een groot deel van die statushouders wil echter dolgraag aan het werk. Voor uitzendorganisaties kan dit dus een extra instroomkanaal zijn van gemotiveerde mensen. Reden voor bijvoorbeeld branchevereniging ABU om in artikelen en een e-zine extra aandacht te besteden aan statushouders.

Proef: direct werk voor statushouders

De gemeenten Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Meijerstad, Vught, Boxtel en Nuenen doen mee met een proef. Bij deze proef worden statushouders die zich vanuit de asielopvang vestigen in deze gemeenten direct aan werk geholpen. Zo participeren statushouders direct op de arbeidsmarkt en leren ze Nederlands op de werkvloer.

Financiering door Ministerie SZW

Deze proef is onderdeel van het plan van aanpak ‘statushouders aan het werk’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Ministerie financiert deze proef dan ook. Voor de proef is dit jaar € 4,1 miljoen beschikbaar. Minister Van Gennip over de proef: “Door te werken kunnen statushouders een zelfstandig bestaan opbouwen, de taal leren, bijdragen aan de samenleving. Het is essentieel dat zij de kans krijgen én grijpen. Het zou een gemiste kans zijn als we talent onbenut laten, want we hebben iedereen op deze arbeidsmarkt hard nodig.”

Fiets- en taalles voor statushouders

Overigens bewijzen eerdere proeven dat extra aandacht voor statushouders direct effect heeft. Zo draaide de gemeente Voorschoten het afgelopen jaar twee pilots om statushouders en werkzoekenden uit de bijstand richting werk of ondernemerschap te helpen. Met succes, want ruim 65 procent stroomde uit de bijstand. Veel statushouders gingen na inburgering aan de slag in de huishoudelijke zorg. Maar een deel ging ook als zelfstandige of als ondernemer aan de slag.

De betrokken wethouder van Voorschoten, Paul de Bruijn: “We kijken bewust naar de capaciteiten van mensen en vragen wat ze zelf willen. Je zag mensen opbloeien.” De wethouder geeft verder aan dat taalonderwijs uiteraard ontzettend belangrijk is. “Maar ook fietsen, dat is voor heel veel mensen helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dus geven we fietslessen.” Gezien het succes worden de pilots de komende tijd uitgebouwd.

Opstapfunctie uitzendbranche

De uitzendbranche heeft een belangrijke opstapfunctie voor statushouders. Uitzendbureaus hebben natuurlijk goed zicht op beschikbare vacatures waar statushouders op passen. Taal hoeft geen probleem te zijn. Stichting Doorzaam biedt al sinds 3 juli 2023 het Nederlands Taalbudget voor statushouders. Ook als ze nog niet zijn begonnen met werken. Daarnaast is er een Ondersteuningsbudget van € 1000 beschikbaar. Dit Ondersteuningsbudget is breed inzetbaar voor wat nodig is om de als uitzendkracht werkende statushouder te ondersteunen om gezond, veilig en vaardig aan het werk te zijn. Dit budget kan bijvoorbeeld ingezet worden voor:

  • Ondersteuning bij regels/wetgeving/financiële zaken in Nederland
  • (interne) Begeleiding op de werkvloer
  • Omzetten of erkennen van diploma’s

Op een krappe arbeidsmarkt is het zeer belangrijk dat al het onbenut arbeidspotentieel in ogenschouw wordt genomen. Statushouders willen dolgraag participeren, volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij.

>