Stand van zaken actuele arbeidsmarktcijfers uitzendbranche

Mandy Bakker 22 maart 2023 3 min
Categorie: Arbeidsmarkt

In de uitzendbranche veranderen de statistieken continu. Als uitzendprofessional is het om verschillende redenen belangrijk om op de hoogte te blijven van actueel nieuws. Zo weet je hoeveel moeite je moet doen om uitzendkrachten te werven. Ook kun je klanten zo beter adviseren over de arbeidsmarkt. Wat is de stand van zaken rondom de arbeidsmarktcijfers in de uitzendbranche? En welke bronnen zijn handig om te bekijken voor arbeidsmarktinformatie? In dit artikel zetten we de cijfers op een rij.

Spanning op de arbeidsmarkt

Volgens actuele cijfers uit het dashboard ‘spanning op de arbeidsmarkt’ van het CBS is het aantal werkenden met 103 duizend toegenomen in het vierde kwartaal van 2022 vergeleken met het kwartaal daarvoor. De werkloosheid in Nederland is met 13 duizend gedaald in vergelijking tot het vorige kwartaal. De spanning op de arbeidsmarkt blijft dus krap met 123 openstaande vacatures tegenover 100 werklozen.

arbeidsmarkt in cijfers

Bron: CBS

Weinig werkloosheid

De werkloosheid daalde na een stijging in het derde kwartaal van 2022. Het aantal werklozen nam vergeleken met het derde kwartaal van 2022 af met 13 duizend naar 359 duizend. Dat is 3,6 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. In het derde kwartaal was dat nog 3,7 procent. De werkloosheid nam bij jongeren af naar 7,7 procent en bij 25- tot 45-jarigen en 45- tot 75-jarigen naar achtereenvolgend 2,9 en 2,5 procent.

Toename in banen uitzendbureaus

In het vierde kwartaal van 2022 nam het aantal banen bij uitzendbureaus licht toe met 8 duizend banen meer dan een kwartaal eerder. Dit is een toename van 1 procent. Opvallend is dat het aantal banen in de uitzendbranche in het derde kwartaal nog afnam met 15.000 banen.

Steeds meer flexwerknemers

Ook het aantal flexwerknemers nam toe. Aan het eind van 2022 waren er 2,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.  Dat zijn er 43 duizend meer dan een kwartaal daarvoor. Daarnaast nam het aantal vaste werknemers in het vierde kwartaal ook toe met 43 duizend naar een totaal van 5,4 miljoen. Het aantal zzp’ers steeg met 17 duizend en kwam uit op 1,6 miljoen.

Tip!  Ontdek 5 handige bronnen voor actuele arbeidsmarktinformatie in Nederland. In dit artikel noemen we vijf voorbeelden van bronnen die jou meer inzicht geven over de (regionale) arbeidsmarktcijfers.

ABU-marktmonitor

De Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) presneteert iedere vier weken de ABU-Marktmonitor. Hierin zijn de operationele uitzendomzet en uitzenduren van een representatief aantal ABU-uitzendondernemingen opgenomen. Volgens de meest recente cijfers is het aantal uren in de uitzendbranche gedaald.

Aantal uren in de uitzendbranche

Volgens de meest recente Marktmonitor daalde in de periode van eind januari tot en met eind februari 2023 het aantal uren met 17% binnen de uitzendbranche en ook de omzet met 6% in vergelijking met dezelfde periode van een jaar eerder. De volgende ABU-marktmonitor komt uit op 18 april 2023.

Uitzendmonitor 2022

Naast de maandelijkse ABU-marktmonitor is de Uitzendmonitor van de ABU en onderzoeksbureau SEO economisch onderzoek ook interessant, want dit geeft inzicht in de ontwikkeling van uitzendkrachten, uitzendwerk en over de rol van de uitzendbranche op de arbeidsmarkt.

Bron: CBS Microdata en ABU

Ben je benieuwd naar verder onderzoek van de ontwikkelingen in de uitzendbranche? Neem dan een kijkje in het onderzoeksrapport de uitzendmonitor van 2022. Of bekijk de volledige factsheet ‘De waarde van uitzendwerk 2021’.

Vier handige bronnen voor de omzetontwikkeling

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert ieder kwartaal cijfers voor de omzetontwikkeling in de uitzendbranche. Zo noemt het CBS de statistieken altijd in percentages. Andere bronnen noemen ook de absolute omzetontwikkeling, die interessant kunnen zijn om te benchmarken. Wil je weten welke bronnen meer inzicht geven in de omzetontwikkeling binnen de uitzendbranche? Houd dan vooral de ABU-marktmonitor, uitzendmonitor, CBS en de Flexmarkt-omzetranglijst in de gaten.

Tip! Lees ook: 4 bronnen voor het volgen van de omzetontwikkeling in de uitzendbranche

>