4 bronnen voor het volgen van de omzetontwikkeling in de uitzendbranche

Marco Hendrikse 9 maart 2023 3 min
Categorie: Uitzendbranche

Ieder kwartaal publiceert ons nationale Statistiekbureau, het CBS, cijfers over de omzetontwikkeling in de uitzendbranche. Door het CBS wordt de omzetontwikkeling altijd weergegeven in percentages. Zij publiceert niet de geaggregeerde omzetcijfers zelf. Er zijn diverse andere bronnen die ook rapporteren over de ontwikkelingen in de uitzendbranche, soms over de (absolute) omzetontwikkeling. Deze komen hieronder aan bod. Daarna wordt de rapportage van het CBS besproken.

ABU-marktmonitor

Wie de ontwikkeling van de uitzenduren wil volgen kan voor een indicatie bij de ABU-marktmonitor terecht. In de ABU-marktmonitor presenteren een representatief aantal ABU-uitzendondernemingen vierwekelijks hun uitzendomzet en -uren. Deze cijfers zijn dus indicatief voor de totale marktontwikkeling, omdat ze slechts van een beperkt aantal – weliswaar grote – uitzendondernemingen afkomstig zijn.

In de ABU-marktmonitor worden de uren en omzet onderverdeeld naar de sectoren Administratief, Industrieel en Technisch. Steeds wordt de procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige (vier weken-)periode weergegeven.

Uit de monitor die op 21 februari 2023 is gepubliceerd blijkt dat vooral in de Administratieve sector de omzet en het aantal uitzenduren dalen. De Industriële sector noteert nog een heel klein plusje in omzet. Het aantal uren daalt er. Net als in de sector Technisch.

Flexmarkt-omzetranglijst

De Flexmarkt-omzetranglijst (link naar editie 2022) biedt een overzicht van de omzet van arbeidsbemiddelaars over het afgelopen jaar en het jaar daarvoor. Voor ‘individuele’ uitzendondernemingen en aanverwante dienstverleners zijn dus cijfers beschikbaar. Al betreft dit ‘slechts’ de 100 grootste intermediairs in Nederland.

Omzetcijfers Randstad, Manpower en Adecco vergeleken

Vind je het interessant om de omzetontwikkeling, per kwartaal, van de uitzendreuzen Randstad, Adecco en Manpower te volgen? Dan kun je terecht op het blog Recruitmentmatters. Marc Drees zet daar ieder kwartaal de omzetcijfers én margeontwikkeling van de uitzenders tegenover elkaar. Zo krijg je een goed beeld van de ontwikkelingen bij deze bureaus en hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden.

Tip! Lees ook: Vijf handige bronnen voor actuele arbeidsmarktinformatie

Omzetontwikkeling uitzendbranche volgens CBS

Het CBS publiceert al jaren iedere twee maanden na afloop van een kwartaal de ontwikkeling van de omzet van uitzendbureaus. Dit levert een mooi overzicht op van de ontwikkeling van uitzendorganisaties (in de figuur hieronder de ontwikkeling vanaf 2006).

In negatieve zin sprong het jaar 2009 eruit. In dat jaar daalde de uitzendomzet met liefst 11,2 procent in vergelijking met 2008. Niet verwonderlijk, want in 2009 was er in Nederland een diepe economische crisis. Er is dan minder behoefte aan flexwerkers. Bovendien was de arbeidsmarkt toen nog niet zo krap als nu en konden werkgevers makkelijk(er) hun vacatures vervullen.

Corona

Ook 2020 was qua omzetontwikkeling geen goed jaar voor uitzendorganisaties. Dit is het jaar waarin de coronacrisis begon en Nederland in allerlei opzichten piepend en krakend tot stilstand kwam. Deze crisis was van relatief korte duur. Want reeds in 2021 – ook nog een coronajaar – werd alweer een omzetgroei van 11,3 procent gerealiseerd. In 2022 werd dit, met 14,4 procent, nog eens overtroffen. Wel gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de groei gedurende dit jaar sterk afnam. Vooral in de eerste jaarhelft van 2022 was de groei van de uitzendomzet hoog.

Pieken

De groei in 2022 is indrukwekkend. Echter, deze was lang niet zo hoog als in 2006 en 2007, toen de groei ruim boven de 20 procent lag. De jaren daarvoor, begin 21ste eeuw, was de groei nog zeer gering. Vanaf 2005 is een stijgende lijn zichtbaar. In dat jaar nam zowel de omzet (+14%) als het aantal uitzenduren (+12%) toe. Deze uitbundige groei zette met een omzettoename van 25 procent in 2006 en ruim 22 procent in 2007 verder door. Leuk weetje, die sterke omzetgroei zette veel ondernemers (mede) aan tot het starten van een eigen uitzendbureau. Zo waren er in 2006 90 procent meer uitzendbureaus dan in 2000!

Procentuele omzetontwikkeling uitzendbranche

Benchmarken

Als uitzendorganisatie zijn er dus diverse bronnen waartegen je kunt benchmarken. Je kunt je eigen ontwikkeling afzetten tegen die van de totale markt, een deel van de markt of zelfs van een vergelijkbaar bureau (bijvoorbeeld via de Flexmarkt-omzetranglijst). Daarnaast is het natuurlijk altijd goed om zicht te houden op marktontwikkelingen. Daalt de markt dan kun je daar rekening mee houden bij je planning of met (voorgenomen) investeringen.

>