5 handige bronnen voor actuele arbeidsmarktinformatie

Marco Hendrikse 24 oktober 2022 4 min
Categorie: Arbeidsmarkt

Een uitzendprofessional zal om verschillende redenen inzicht willen hebben in de nationale en regionale arbeidsmarktontwikkelingen. Het is natuurlijk belangrijk om te weten hoe het aanbod van potentiële uitzendkrachten zich ontwikkelt. Moet je heel veel moeite doen om uitzendkrachten te werven? Verschilt dit nog naar opleidingsniveau of opleidingsrichting? Dit moet je ook weten om je klanten een reëel advies te geven. Hoe groot is de kans dat een vacature wordt ingevuld? Moet de klant minder hoge eisen stellen aan de te werven medewerker? Daarvoor heb je arbeidsmarktinformatie nodig.

De uitzendprofessional die inzicht heeft in arbeidsmarktontwikkelingen kan klanten een realistisch advies geven. En wellicht is het dan zelfs wel eens handig om de klant te laten zien hoe de regionale arbeidsmarkt of de arbeidsmarkt voor een specifieke beroepsgroep eruit ziet.

In dit artikel worden 5 bronnen voor betrouwbare en bruikbare arbeidsmarktinformatie beschreven. De arbeidsmarktdata wordt er overzichtelijk gepresenteerd en steeds is er de mogelijkheid om te filteren, andere variabelen toe te voegen, een andere insteek te kiezen of een relevant rapport te downloaden.

Dashboard Arbeidsmarkt

We beginnen met de data van ons nationale statistiekbureau, het CBS. Op het Dashboard Arbeidsmarkt kun je de cijfers naar maand of kwartaal weer laten geven voor de volgende indicatoren:

 • Werkenden
 • Werklozen
 • Banen
 • Ontwikkeling cao-lonen
 • Vacatures
 • Spanning op de arbeidsmarkt

De grafieken zijn interactief. Als je op de lijntjes in de grafieken gaat staan krijg je de data voor die specifieke periode te zien.

Voorbeeld: Bij de indicator ‘Spanning op de arbeidsmarkt’ zie je rechtsboven dat de spanning op de arbeidsmarkt in kwartaal 2 ten opzichte van kwartaal 1 met ‘10’ is toegenomen. Er staan nu 143 vacatures open tegenover 100 werklozen. Deze indicator is de afgelopen anderhalve jaar snel opgelopen en staat nu op recordhoogte. De andere indicatoren laten natuurlijk een vergelijkbaar beeld zien: het aantal vacatures, werkenden en banen neemt toe en de lonen stijgen, terwijl de werkloosheid daalt.

Arbeidsmarktdashboard CBS

Dashboards werk.nl

Ook werk.nl biedt een aantal uitgebreide arbeidsmarktdashboards, zoals geregistreerde werkzoekenden, vacatures en spanningsindicator. Onderstaand het dashboard voor het aantal vacatures. In dit geval het aantal ontstane vacatures (er kan ook geselecteerd worden op het aantal openstaande vacatures). Je kunt vervolgens naar periode en arbeidsmarktregio uitsplitsen. En dan biedt de functionaliteit boven een afbeelding ook nog de mogelijkheid om uit- of in te zoomen.

Een voorbeeld van informatie die je uit het dashboard kunt halen: In het 2de kwartaal van 2022 zijn in Nederland 14.050 vacatures ontstaan voor transportplanners en logistiek medewerkers. Als alleen naar bijvoorbeeld de regio Amersfoort wordt gekeken, dan zijn dit er 300. Voor iedere regio is deze informatie beschikbaar.

Arbeidsmarktinformatie via het Dashboard vacaturemarkt UWV

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026

De rapportage De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026 van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) is zeer interessant leesvoer. Het ROA maakt deze rapportage al jaren. Steeds wordt vier jaar vooruitgekeken op de arbeidsmarkt en voor zover mogelijk – uitgesplitst naar branche, beroepsgroep, opleidingsniveau en opleidingsrichting.

Zo kun je uit tabel 2.1 (zie onderstaand) halen dat de werkgelegenheidsontwikkeling in de industrie tot 2026 negatief is. Het ROA voorspelt dus een daling van de werkgelegenheid in de industrie. In de ICT en de Zorg groeit de werkgelegenheid juist. De energiesector, die nu veelvuldig in het nieuws is, is verreweg de kleinste sector, met zo’n 76.000 werknemers in Nederland.

AAntal baanopeningen tot 2026 volgens ROA

Het ROA heeft ook een factsheet gepubliceerd. De conclusies uit het uitgebreide rapport kun je zo in vogelvlucht zien.

Arbeidsmarktregio’s Nederland

Op de site Samenvoordeklant.nl wordt een overzicht gegeven van de 35 arbeidsmarktregio’s waarin Nederland is verdeeld. Binnen deze regio’s werken gemeenten en UWV samen aan dienstverlening die gericht is op werkgevers en werkzoekenden. Dat gebeurt meestal vanuit een zogeheten Werkgeversservicepunt. Per arbeidsmarktregio wordt aandacht besteed aan nieuws, praktijkvoorbeelden en worden (arbeidsmarkt)onderzoeken over de regio beschikbaar gesteld. In de regio Amersfoort bijvoorbeeld is er recent nieuws over het inschakelen van statushouders in de horeca, is een banenmarkt voor Oekraïense vluchtelingen georganiseerd en is er aandacht voor een arbeidsmarktcampagne van zorginstelling Amerpoort.

Nieuws Arbeidsmarktregio Amersfoort

Voor iedere arbeidsmarktregio ziet dit overzicht er natuurlijk anders uit. Check hier alle 35 regio’s. Op de kaart kun je zien onder welke regio je valt.

Interactieve sectorrapportages

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) biedt informatie over praktijkleren en brengt de arbeidsmarktsituatie van mbo-opgeleiden in kaart. De rapportages worden beschikbaar gesteld via PowerBI. Daar moet je een klein beetje handigheid in krijgen, maar de arbeidsmarktinformatie die je eruit kunt halen in waardevol. Zo kun je per opleiding/beroep zien hoeveel studenten er in 2021 gediplomeerd zijn en hoeveel vacatures daar tegenover stonden.

Met interactieve rapportages toont SBB de kerncijfers van de volgende acht sectoren en marktsegmenten:

 1. Handel
 2.  Ict en creatieve industrie
 3. Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem
 4. Specialistisch vakmanschap
 5. Techniek en gebouwde omgeving
 6. Voedsel, groen en gastvrijheid
 7. Zakelijke dienstverlening en veiligheid
 8. Zorg, welzijn en sport

Een voorbeeld uit de sector Zakelijke dienstverlening en veiligheid: Van de opleiding Beveiliger 2 zijn 2546 studenten uitgestroomd. Hiervan is 40% een vervolg(mbo-)opleiding gaan volgen en 54% is doorgestroomd naar de arbeidsmarkt. In totaal stonden er voor hen 2930 vacatures open.

Door met de diverse rapportages te spelen kun je nagaan voor welke beroepsgroepen/opleidingen er veel vraag is. Daarnaast kun je ook direct zien of er voldoende aanbod is vanuit de opleidingen.

Arbeidsmarktrapportage beveiliging SBB

Toegevoegde waarde arbeidsmarktinformatie

Vijf bronnen die je – met een beetje handigheid – kunt gebruiken om een actueel beeld te krijgen van de arbeidsmarktontwikkelingen in Nederland. Er is informatie beschikbaar naar regio, sector, opleiding en beroepsgroep. Deze arbeidsmarktinformatie kun je op verschillende manieren gebruiken., bijvoorbeeld om te bepalen op welke marktsegmenten je je gaat richten, om klanten advies te kunnen geven, om je pricing op af te stemmen of om te bepalen hoeveel inspanning het kost om een uitzendkracht met specifieke kwalificaties te werven.

>