Stand van zaken en belang Leven Lang Ontwikkelen

Marco Hendrikse 10 juni 2022 3 min
Categorieën: Opleiding & Ontwikkeling, Loopbaan

Voor de Nederlandse overheid is een beleid gericht op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) een speerpunt. Om LLO te faciliteren worden subsidieregelingen zoals SLIM en STAP-budget opgetuigd. Medewerkers en zzp’ers gaan met LLO veroudering van vaardigheden en kennis tegen en leren nieuwe aan.

Om te monitoren welke ontwikkelingen er op het gebied van LLO zijn, voert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) regelmatig onderzoek uit. Voor het rapport dat in 2022 is gepubliceerd is gebruik gemaakt van data uit de ROA Leven Lang Leren (LLL) Enquête (2004-2017) en de Leven Lang Ontwikkelen (LLO) Enquête (2020).

Lees ook: In opkomst: focus op een Leven Lang Ontwikkelen

Hoge cursusdeelname

In dit rapport worden enkele opvallende bevindingen gepresenteerd.

Zo geven cursusdeelnemers aan dat ‘verplicht door werkgever’ de belangrijkste reden is voor het volgen van een opleiding of training. Voor de motivatie van deelnemers is dat natuurlijk niet bevorderlijk. In 80 procent van de gevallen wordt dan ook wel een cursus volledig betaald door de werkgever.

Ruim de helft van de werkenden geeft aan in de afgelopen twee jaar een cursus te hebben gevolgd. Veel belangrijker nog is informeel leren. Informeel leren maakt 91 procent uit van de totale tijd besteed aan leren. De rest van de tijd besteed aan leren (9%) heeft te maken met (formele) cursusdeelname.

Formeel leren bevordert informeel leren

Het volgen van een cursus, training of opleiding heeft vele positieve effecten.

Een belangrijk effect van formeel leren is dat dat ook informeel leren bevordert. Werkenden die aan een cursus deelnemen besteden gemiddeld 4,5 procentpunt meer tijd aan informeel leren. Bovendien zijn medewerkers die formeel leren veel vaker geneigd tot zelfstudie. De kans om aan zelfstudie deel te nemen stijgt met 22 procent. Leren doet dus leren.

Stijgende productiviteit

Uit diverse experimenten blijkt dat de productiviteit van cursusdeelnemers stijgt. De stijging is afhankelijk van branche en aard van de werkzaamheden. Een van de experimenten is een veldexperiment in de Nederlandse telecomsector. De onderzoekers De Grip en Sauermann concluderen dat deelname aan een training leidt tot een 10 procent toename in de productiviteit. Dit werd gemeten door het aantal behandelde telefoontjes per minuut. En het gaat niet ten koste van de kwaliteit van de telefoontjes. Er blijkt zelfs ook een positief effect van de training op de klanttevredenheid.

Behoud medewerkers

Steeds weer blijkt dat werkgevers die oog hebben voor de (loopbaan-)ontwikkeling van medewerkers en die trainings- en opleidingsmogelijkheden bieden aantrekkelijkere werkgevers zijn. Ze trekken makkelijker personeel aan. En minstens net zo belangrijk: ze houden hun medewerkers (veel) langer vast. In een recent rapport van managementconsultant McKinsey wordt dat als volgt verwoord: ‘Workers understand the value of learning and development—and they increasingly feel empowered to move to employers that will provide opportunities to gain new skills and move up.’ De aloude mythe dat werkgevers medewerkers opleiden voor de concurrentie wordt door McKinsey nog eens krachtig verworpen. Als je medewerkers NIET opleidt, geen loopbaankansen biedt, dán stappen ze naar de concurrentie.

Tip! Lees de gratis whitepaper De positieve business case voor investering in de loopbaanontwikkeling van medewerkers

Praktijkgerichtheid trainingen

De praktijkgerichtheid van trainingen laat nog te wensen over. In 2020 zegt 69 procent van alle werkenden die een training gevolgd heeft, het geleerde ook in de praktijk te kunnen brengen. Bijna een derde heeft dus niets aan het geleerde in de praktijk. Ook dit komt het leerrendement niet ten goede. Kennis beklijft immers alleen als het ook daadwerkelijk toegepast wordt.

Een ander effect van het niet in praktijk brengen van het geleerde is dat medewerkers hun positie op de arbeidsmarkt en hun toekomstig verdienvermogen minder rooskleurig inschatten.

Kortom

Investeren in scholing en (loopbaan)ontwikkeling van medewerkers werpt zijn vruchten af. Wel mag het initiatief tot scholing (nog) vaker vanuit medewerkers zelf komen en moet scholing praktijkgerichter worden.

>