Opleider artra investeert in Inlenersbeloning.com

20 april 2020 3 min
Categorie: artra nieuws

artra, de opleider van arbeidsmarktprofessionals, investeert in inlenersbeloning.com.

Inlenersbeloning.com is de online software oplossing voor het uitvragen en ontvangen van de geldende arbeidsvoorwaarden voor flexkrachten. De investering zal gebruikt worden om sneller te groeien en de ontwikkeling van de software te versnellen.

Toekomstplannen

Met de investering vanuit artra kan de software verder geoptimaliseerd worden zodat eerlijkheid geen extra moeite kost en gelijkheid niet ingewikkeld is. Ook zal een boost worden gegeven aan de marketing- en salesinspanningen, zodat nog veel meer organisaties zich aansluiten bij Inlenersbeloning.com.

Volgens Anouk Middeljans, algemeen directeur van Inlenersbeloning.com, passen Inlenersbeloning.com en artra erg goed bij elkaar. “Het naleven van de uitzendcao is een onderwerp dat ons beiden bezig houdt en waarbij we dezelfde klantenkring bedienen. artra is dé opleider van arbeidsmarktprofessionals en traint onder andere op het gebied van cao-kennis. Inlenersbeloning.com biedt software om de uitzendcao te kunnen naleven. Daarnaast is artra een sterke partij in merkpositionering gebleken. Met een kapitaalkrachtige partij als artra hebben wij de benodigde slagkracht in huis om onze verdere groeiplannen te realiseren. Ik kijk er heel erg naar uit om met artra samen te werken”.

‘Winst voor iedereen’

Ellen van Hierden, directeur artra, over de reden van de investering: “Iedere dag zet artra zich in om mensen binnen de flexbranche op te leiden en te trainen op het gebied van cao-kennis en vaardigheden op het gebied van sales, communicatie en management. Een belangrijk deel van onze trainingen is gericht op het verkrijgen en toepassen van de juiste kennis. Inlenersbeloning.com maakt het toepassen van de juiste inlenersbeloning, een essentieel onderdeel van de uitzendovereenkomst, voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk. Daarnaast bedienen artra en Inlenersbeloning.com dezelfde klanten. Winst voor iedereen!”

Wet en regelgeving

De ter beschikking gestelde arbeidskracht heeft wettelijk recht op ten minste dezelfde beloning als werknemers in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt. Voor de juiste toepassing van deze geldende arbeidsvoorwaarden dient de uitlener uit te gaan van de informatie die de inlener aan de uitlener verstrekt over de functiegroep, de hoogte van het loon, de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, de hoogte van de periodiek, de hoogte en het tijdstip van de initiële loonsverhoging, de kostenvergoedingen en de toeslagen. De uitlener dient met de inlener af te spreken dat deze verplicht is om de juiste en volledige informatie benodigd voor de vaststelling van de inlenersbeloning tijdig te verstrekken (artikel 16 lid 3 uitzendcao).

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is tevens vastgelegd (artikel 12a – melding arbeidsvoorwaarden) dat de inlener voorafgaand aan iedere terbeschikkingstelling de geldende arbeidsvoorwaarden aan de uitlener moet verstrekken. Dit is een ingewikkeld en tijdrovend proces.

Om zowel uitleners als inleners te ontzorgen is Inlenersbeloning.com ontwikkeld. Met deze online software oplossing kunnen inleners uiteenvoudig hun arbeidsvoorwaarden verstrekken aan uitleners en actueel houden zodat zij de juiste beloning kunnen toepassen. Zowel inleners als uitleners voldoen op deze wijze aan de geldende wet- en regelgeving. Flexkrachten krijgen op deze manier een eerlijke beloning en het voorkomt boetes en/of naheffingen.

Over Inlenersbeloning.com

Inlenersbeloning.com is ontwikkeld door Anouk Middeljans. Anouk is een bekend gezicht binnen de flexbranche vanuit haar rol als cao-expert en flexbranche-adviseur. Sommigen kennen haar vanuit haar handhavende rol als inspecteur bij de SNCU. Zowel tijdens haar werkzaamheden als inspecteur alsmede in de functie van flexbranche-adviseur constateerde Anouk dat het proces rondom de inlenersbeloning vaak niet voldoet, met hoge naheffingen tot gevolg. Anouk heeft de software ontwikkeld om het proces te vereenvoudigen met een eerlijke beloning en een gelijk speelveld als uitgangspunt.

Inmiddels bedient Inlenersbeloning.com vele (grote en kleine) uitleners in het proces rondom de Inlenersbeloning. Reeds duizenden inleners hebben zich bij Inlenersbeloning.com geregistreerd en de inlenersbeloning verstrekt. Binnen hun eigen portal kunnen ze wijzigingen bijhouden. Alles voor een eerlijke beloning en een gelijk speelveld.

Ellen van Hierden, directeur van artra en de Academy for Recruitment en initiatiefnemer van keesz. Ellen houdt van werk en met name van flexwerk. Zij is nieuwsgierig naar ontwikkelingen binnen de flexbranche en bericht hier graag over!

>