Meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Mandy Bakker 7 oktober 2023 2 min
Categorie: Grensoverschrijdend gedrag

Steeds vaker melden medewerkers klachten van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Ook in het nieuws hoor je regelmatig verhalen over de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Denk aan ongewenste (seksuele) intimiteiten, pesten, fysiek of verbaal geweld en discriminatie. Maar subtiel grensoverschrijdend gedrag kan ‘m ook zitten in een opmerking, die een ander als ongepast ervaart.

Uit het jaarlijkse HR-trendonderzoek van adviesbureau Berenschot, AFAS software en Perfoma blijkt dat het aantal klachten over grensoverschrijdend gedrag met 10 procent is toegenomen op de werkvloer.

Behoefte aan verandering op de werkvloer

Bijna de helft (49%) van HR-professionals merkt dat binnen de organisatie één of meerdere zaken om extra aandacht vragen.  Medewerkers durven vanwege de openheid rondom grensoverschrijdend gedrag nu ook eerder aan de bel te trekken. Bijna een kwart van de HR-professionals ziet ook de behoefte aan een vertrouwenspersoon toenemen. Dertien procent geeft aan dat grensoverschrijdend gedrag (nog) niet altijd serieus wordt genomen binnen de organisatie. En 68 procent van de HR-professionals geeft aan actief aan een veilige en open werkomgeving te werken.

Het HR-trendonderzoek komt uit in een tijd waarin veel te doen is rondom grensoverschrijdend gedrag in de media, waaronder bij BN’ers en bij verschillende sport- en mediabedrijven. Britt Breure, CSR- en HR-directeur bij AFAS zegt daarover het volgende: “Je verwacht dat er door deze aandacht meer tijd en vooral ruimte wordt gecreëerd voor de HR-professional om een beeld te vormen over in hoeverre grensoverschrijdend gedrag voorkomt bij organisaties en bedrijven. De werkelijkheid is dat velen hier nog een wereld te winnen hebben.”

Indirecte discriminatie

In sommige gevallen kan het een uitdaging zijn om (in)directe arbeidsmarktdiscriminatie te herkennen. Dat begint bijvoorbeeld al bij de start van een vacaturetekst met een selectiecriterium op basis van ‘Wij zijn op zoek naar een student of scholier’. Of wanneer de Nederlandse taal wordt gevraagd voor een functie waarin dit niet per se nodig is. Dat zijn allemaal subtiele vormen van discriminatie die ook verboden zijn.

Leestip! Hoe herken je (in)directe arbeidsmarktdiscriminatie?

Uit het rapport blijkt dat 10 procent van de HR-professionals aangeeft dat ze het vooralsnog lastig vinden om een goed beeld te krijgen van de situatie op de werkvloer. En in hoeverre ongewenst gedrag aanwezig is op de werkvloer. Met name bij bedrijven die onder het openbaar bestuur vallen ligt dat percentage nog hoger met 20 procent. Want hoe ga je om met subtiele discriminatie? Daar schreven we eerder over in een interview met uitzendorganisatie Raaak Personeel. Lees het volledige verhaal van de uitzendorganisatie in dit artikel.

En een klein percentage van 2 procent geeft aan dat ze onvoldoende ruimte krijgen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken.

Grensoverschrijdend gedrag aanpakken

Kortom, bewustwording is een belangrijke eerste stap bij het uitbannen van grensoverschrijdend gedrag. Want het is niet altijd even duidelijk wanneer subtiele vormen wel of geen grens overschrijden.

Benieuwd waar je op moet letten en hoe je omgaat met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? Bekijk dan ons trainingsaanbod met passende e-learnings en klassikale lessen rondom grensoverschrijdend gedrag.

 

>