Ruim 800 duizend werknemers voelden zich gediscrimineerd

Marco Hendrikse 18 december 2023 2 min
Categorie: Grensoverschrijdend gedrag

In 2022 gaf 10,3 procent van alle 15- tot 75-jarige werknemers aan zich in de voorgaande twaalf maanden gediscrimineerd te hebben gevoeld op het werk. Discriminatie op grond van afkomst, huidskleur of nationaliteit komt het meest voor: 2,8 procent van alle werknemers had hier mee te maken.

Psychosociale arbeidsbelasting

Het CBS heeft een grootschalig onderzoek onder 61 duizend werknemers gedaan naar discriminatie op de werkvloer. Discriminatie op de werkvloer is een probleem. Dit is immers een vorm van psychosociale arbeidsbelasting. Als werkgevers hier geen beleid op voeren kan de Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen en boetes opleggen.

Migranten van buiten Europa

In 2022 gaf dus 1 op de 10 werknemers aan zich in de voorgaande twaalf maanden gediscrimineerd te hebben gevoeld op het werk. Vooral migranten van buiten Europa voelen zich vaak gediscrimineerd. Zij voelden zich op de werkvloer 3 keer zo vaak gediscrimineerd als werknemers van Nederlandse afkomst.

Andere discriminatiegronden

Andere discriminatiegronden die relatief veel voorkomen op de werkvloer zijn die vanwege leeftijd (2,4 procent) of geslacht (2,1 procent). Het zijn vooral jonge of juist oudere medewerkers die zich gediscrimineerd voelen. Bij de oudere werknemers geeft 5% van de 65-plussers aan gediscrimineerd te worden. Dat belooft niet veel goeds als naar het onbenutte arbeidspotentieel onder gepensioneerden wordt gekeken.

Mannen voelen geen discriminatie op basis van geslacht (dus wel op basis van bijvoorbeeld herkomst, leeftijd en arbeidshandicap). Voor vrouwen is dit anders. Van hen geeft 3,9 procent aan last te hebben van discriminatie.

Ervaren gronden voor discriminatie op de werkvloer

Discriminerende opmerkingen

Het betreft vooral discriminerende opmerkingen en het gevoel genegeerd of buitengesloten te worden. Maar gediscrimineerde medewerkers ervaren soms ook minder mogelijkheden voor promotie of ontwikkeling of ze moeten minder aantrekkelijk werk uitvoeren. Discriminatie in de vorm van bedreigingen, geweld of agressief gedrag komt minder vaak voor. Toch kreeg nog 5,5 procent van de gediscrimineerde werknemers hiermee te maken.

Discriminatie door collega’s

Door wie worden medewerkers dan gediscrimineerd? In tweederde van de gevallen wordt er door collega’s gediscrimineerd. Maar ook leidinggevenden blijken zich hieraan veelvuldig schuldig te maken. Zo geven gediscrimineerde medewerkers aan dat dat in 46 procent van de gevallen door leidinggevenden wordt gedaan. Een kwart van de gediscrimineerde medewerkers geeft aan dat dit door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers wordt gedaan. Als er (ook) sprake is van agressie of geweld, dan zijn in de helft van de gevallen klanten, patiënten, leerlingen of passagiers dader. Bij 40 procent ging het (ook) om een conflict met collega’s, 29 procent had te maken met agressie of geweld door leidinggevenden.

Wie discrimineert op de werkvloer?

>