Hoe herken je agressie op de werkvloer?

Marit van der Wal 15 mei 2024 3 min
Categorie: Grensoverschrijdend gedrag

Een veilige werkplek is belangrijk, maar elk jaar worden toch ruim 2 miljoen werknemers geconfronteerd met agressie of geweld op de werkvloer. Dit kan zowel verbaal als fysiek zijn. De impact van agressie op de werkvloer is aanzienlijk. Het kan je normale gedrag verstoren, je sneller boos maken of dit kan zelfs leiden tot het vermijden van bepaalde situaties of personen. Hoe ga je daar als uitzendprofessional mee om? En hoe haal je de verschillende vormen van agressie op de werkvloer uit elkaar?

Wat is agressie op de werkvloer?

Agressie op de werkvloer betekent dat buitenstaanders zich agressief of gewelddadig gedragen tegen werknemers die op dat moment aan het werk zijn. Denk hierbij aan klanten, patiënten, reizigers in het openbaar vervoer en omstanders.

Agressie is een van de vele vormen van grensoverschrijdend gedrag. Volg je de berichten in het nieuws, dan kun je er haast niet om heen: agressie neemt toe. Denk maar aan uitzendprofessionals die tijdens hun werk te maken hebben met lastig, onbeschoft en agressief gedrag van klanten.

Tip! Lees ook: Meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

De 3 verschillende vormen van agressie

Agressie en geweld kunnen zich in verschillende vormen manifesteren:

  • Verbale agressie: bijvoorbeeld door uitschelden, schreeuwen of zeer fel discussiëren. Verbale agressie kan zowel persoonlijk als telefonisch voorkomen. Wist je dat discriminerende opmerkingen ook onder verbale agressie vallen?
  • Fysieke agressie: hierbij kun je denken aan schoppen, duwen, slaan, spugen of vernielen. Fysieke agressie kan in extreme gevallen escaleren.
  • Psychische agressie: zoals het verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren of vernederen van iemand.

De gevolgen van agressie op het werk

Agressie op de werkvloer is steeds vaker een groot probleem en heeft veel impact. Het is dan ook belangrijk dat je als uitzendprofessional de gevolgen herkent om op tijd te kunnen ingrijpen en op zoek te gaan naar een oplossing.

Veel voorkomende gevolgen van agressie op de werkvloer zijn vaak fysiek. Denk aan maag- en darmklachten, hartkloppingen, stress of slaapproblemen. Daarnaast vormen de problemen ook mentaal een groot probleem en kunnen ze langdurige gevolgen hebben, waarbij het vertrouwen afneemt. Het kan zelfs leiden tot langdurige arbeidsongeschiktheid.

Omgaan met agressie op de werkvloer

Zoals eerder beschreven, is het bekend dat agressie op de werkvloer toeneemt. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe je met agressie op de werkvloer omgaat. Hoewel je natuurlijk hoopt nooit in zo’n situatie terecht te komen, hebben wij een aantal tips die je kunnen helpen:

  • De-escaleren: voorkom dat de emoties verder oplopen.
  • Begrenzen: geef aan wat je grenzen zijn. Het kan ook helpen om een situatie te evalueren. Bespreek het moment waarop je het gevoel had dat je collega over je grens ging en onderneem actie om dit de volgende keer te voorkomen.
  • Vraag om hulp: betrek voor de zekerheid een collega erbij. Het kan moeilijk zijn, maar het is van belang dat je een leidinggevende of een collega op de hoogte stelt. Daarnaast kun je bij veel organisaties ook terecht bij een vertrouwenspersoon. Samen kunnen jullie ervoor zorgen dat de situatie weer veilig aanvoelt.

Wat zegt de wet over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

Agressie en geweld op de werkvloer, net als pesten en discriminatie, zijn vormen van ongewenst gedrag die worden geclassificeerd als psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De Arbowet vereist dat werkgevers een beleid voeren dat gericht is op het voorkomen van agressie en geweld en het beschermen van medewerkers tegen dit gedrag. Het risico op agressie en geweld maakt dan ook deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Echter, alleen beleid is niet voldoende. Volgens de Arbowet moet er ook een plan van aanpak zijn met maatregelen om werkstress te voorkomen. Werkgevers zijn dus wettelijk verplicht om een veilige werkomgeving te bieden en om ongewenst gedrag te voorkomen.

Benieuwd naar extra informatie over de wetgeving en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? Lees meer op de site van Arboportaal in dit artikel.

>