Uitzendkrachten vaker slachtoffer van pesten op de werkvloer dan medewerkers in vaste dienst 

Jeanine Vrehe 17 mei 2024 3 min
Categorie: Grensoverschrijdend gedrag

Kleinerende opmerkingen, uitlachen, constante kritiek, roddelen, flauwe grappen, buitensluiten, intimidatie en soms zelfs fysiek geweld. Het zijn slechts enkele vormen van pesten op de werkvloer. Kwesties waar we vandaag de dag helaas nog steeds mee te maken hebben. Uit resultaten van CNV blijkt dat meer dan een kwart (27%) van alle werkenden in Nederland weleens te maken heeft met pestgedrag door een collega. Bekijken we dit specifieker naar het gedrag binnen de uitzendbranche? Dan kunnen we, naar onderzoek van Panteia in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, concluderen dat uitzendkrachten relatief vaker te maken hebben met pesten op het werk wanneer we dat vergelijken met medewerkers in vaste dienst.  

Waarom uitzendkrachten vaker slachtoffer zijn van pesten op de werkvloer 

Zo blijkt uit onderzoek dat uitzendkrachten relatief vaker slachtoffer zijn van pestdrag op het werk door de leidinggevende of door directe collega’s (10%), in vergelijking met mensen met een vast contract (8%), een tijdelijk dienstverband (7%) of oproepkrachten (6%). Als we spreken over pesten op de werkvloer, dan bedoelen we herhaald negatief gedrag waarbij iemand zichzelf niet kan verdedigen. Dit kan zowel verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag zijn. Of een combinatie van deze vormen. Wanneer we antwoord geven op de vraag waarom uitzendkrachten vaker slachtoffer zijn van pesten op de werkvloer, dan zijn er verschillende factoren die we aan het licht stellen: 

  • Het type dienstverband, het zijn van tijdelijke aard; 
  • Is een werknemer bereid en in staan om problemen aan te kaarten ja of nee; 
  • De mate van kennis over beschikbare ondersteuning; 
  • Steun van collega’s en leidinggevende; 
  • De rol die het uitzendbureau inneemt. 

Drie invloeden van buitenaf die uitzendkrachten kwetsbaarder maken 

Volgens onderzoek van het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) blijkt dat er drie invloeden te onderscheiden zijn als het gaat om aspecten die uitzendkrachten kwetsbaarder kunnen maken voor pesten:  

  • Concurrentiegevoel door de vaste medewerkers waardoor vaste krachten zich niet coöperatief opstellen ten aanzien van de uitzendkracht; 
  • Wanneer uitzendkrachten ingewerkt worden, gebeurt dit door werknemers die daar niet altijd de juiste competenties voor hebben; 
  • Werknemers die niet voldoen aan de groepsnorm, doordat zij bijvoorbeeld niet dezelfde taal spreken, ervaren diverse moeilijkheden zoals roddelgedrag.  

Hoe bescherm je uitzendkrachten tegen pesten op de werkvloer? 

Steun bij situaties door leidinggevenden wordt als belangrijkste factor omschreven bij het voorkomen en aanpakken van pestgedrag. Mocht dit niet helpen dan kan de uitzendkracht uitwijken naar het uitzendbureau, voor steun of voor overplaatsing. Wat kan de leidinggevende betekenen? Door het gevoel te geven dat problemen bespreekbaar zijn, aangepakt worden en door goed te luisteren naar de uitzendkracht, wordt er een veilige situatie gecreëerd. Daarnaast is een belangrijke factor om uitzendkrachten niet anders te behandelen in vergelijking met andere medewerkers.   

Verschillende vormen van pesten op de werkvloer 

Kortom, pesten op de werkvloer kent vele vormen. Het is niet altijd heel voor de hand liggend, maar het kan zich uiten in verschillende vormen. Denk daarbij aan het geven van taken die niet passen binnen iemands functie of opzettelijk een verkeerde beoordeling geven.  Maar ook in de vorm van sociale isolatie (negeren, buitensluiten of niet groeten van een specifiek persoon), inbreuk op privacy, roddelen, attitudes aanvallen en agressief gedrag (schreeuwen, schelden, intimidatie en fysieke agressie).  

Zorg ervoor dat open communicatie wordt gewaardeerd en hier ook de ruimte voor is bij een vertrouwenspersoon. Check eens wat vaker bij elkaar in, want dit maakt ook het verschil.  

>