Fors toegenomen vraag naar trainingen over omgangsvormen voor managers

Marit van der Wal 10 juni 2024 4 min
Categorie: Management

Bedrijven die trainingen aanbieden over kantooromgangsvormen zien recentelijk een aanzienlijke stijging in het aantal aanmeldingen, zo blijkt uit een rondvraag van Nieuwsuur. Diverse trainers die door Nieuwsuur zijn geïnterviewd, geven aan dat managers onzeker zijn geworden. Ze worstelen vooral met de vraag: Wordt de veiligheidskaart niet te snel door mijn medewerkers getrokken? Voor zowel leidinggevenden als medewerkers is het dan ook moeilijk om te bepalen wanneer een situatie daadwerkelijk veilig is of niet.

Belang van een sociaal en veilig werkklimaat: Preventie van stress en gezondheidsklachten

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen stress veroorzaken en leiden tot psychische en fysieke klachten bij de direct betrokkene(n), soms met (langdurige) uitval tot gevolg. Een sociaal en veilig werkklimaat:

  • Draagt bij aan een betere sfeer binnen de organisatie,
  • Verhoogt de kwaliteit van het werk,
  • Heeft een positief effect op de productiviteit van werknemers,
  • Vermindert psychische en fysieke klachten.

Daarom is het van belang dat werkgevers én werknemers aandacht hebben voor een sociaal veilig werkklimaat en zich samen inzetten om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te voorkomen en te bestrijden. Een gedragscode (on)gewenste omgangsvormen beschrijft het gedrag dat in de organisatie als gewenst (de positieve benadering) of juist als ongewenst (de negatieve benadering) wordt gezien.

Het belang van een goede feedbackcultuur

Door als leider actief mee te doen aan het ontwikkelen van een veilige omgeving, draagt u ook bij aan een betere feedbackcultuur. Topmanagement moet zich bewust zijn van een belangrijk gegeven: hoe hoger de functie, hoe minder de feedback. Juist in hogere functies zal de feedback goed georganiseerd moeten worden. Ook al staat de deur ‘altijd open’, dan nog zullen medewerkers hun leidinggevenden snel naar de mond praten en liefst overladen met complimenten. Kritiek leveren op de baas is ten eerste vervelend om te doen. Ten tweede is het extreem lastig – mogelijk risicovol – om je uit te spreken tegen iemand die meer macht heeft. Het laatste wat medewerkers willen is een conflict. Er kan een patroon ontstaan waarin grensoverschrijdend gedrag van een leider vergoelijkt wordt, met overwegingen als: ‘Dat zal dan wel aan mij liggen, kennelijk is het normaal hier.’ Of: ‘Zo is hij nu eenmaal. Laat ‘m maar.’

Wist je dat? Wij bieden de training: gesprekstechnieken aan. Hier komt het onderwerp feedback geven aanbod.

Cijfers vanuit het FNV: Werkvloer in Nederland onveilig door grensoverschrijdend gedrag

De werkvloer is niet veilig in Nederland. Dat is de schokkende conclusie van een verkennend onderzoek van de FNV naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer onder 2000 werkenden. Bovendien blijkt in de helft van de gevallen de leidinggevende zelf de veroorzaker. Dat leidinggevenden een onderdeel van het probleem zijn, maakt het lastig voor werknemers om dit aan te kaarten. De gevolgen zijn soms desastreus: zo denkt 2% van de ondervraagden door het grensoverschrijdend gedrag zelfs na over zelfdoding en voelt 83% van de mensen die het overkomt zich niet gesteund door hun organisatie. Ruim een derde wil van werkgever veranderen door de omgangsvormen, een kwart zelfs de sector waarin ze werken verlaten.

Lees tip: Zo pak je agressie op de werkvloer aan

Cultuuromslag onder leidinggevenden nodig

Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV: “Dit zijn zeer verontrustende cijfers. We hebben het in Nederland vaak over een cultuuromslag. Maar zolang het probleem voor een groot deel wordt veroorzaakt door de mensen die juist op een veilige werkomgeving zouden moeten toezien, is focus op de cultuur onder leidinggevenden hoogste prioriteit. Er moeten echt heel veel zaken veranderen op de werkvloer.”

Richtlijnen voor omgangsvormen op de werkvloer

Ongewenste omgangsvormen komen in elke professionele werkomgeving voor. Het gaat hierbij om situaties in de omgang tussen personen in de werkomgeving, zoals ongewenst gedrag van collega’s en leidinggevenden maar ook van derden zoals klanten en patiënten. Vormen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer zijn onder andere pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie en geweld. De handreiking is gericht op (on)gewenste omgangsvormen tussen collega’s en/of leidinggevende(n).

De handreiking geeft een stappenplan met aandachtspunten voor het opstellen van een gedragscode over (on)gewenste omgangsvormen. Ook is aandacht besteed aan het actualiseren en levend houden van de gedragscode en het belang om werknemers en andere professionals in de organisatie erbij te betrekken. In de gedragscode kunnen geen allesomvattende definities worden gegeven van ongewenst gedrag, omdat het gaat om omgangsvormen die als ongewenst worden ervaren. Hoe de ontvanger het gedrag beleeft, bepaalt dus of er sprake is van ongewenst gedrag. Ook staat in de gedragscode beschreven wat werknemers kunnen doen wanneer ze te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen.

Trainingen die aansluiten bij dit onderwerp

Ben je na het lezen van dit nieuwsbericht geïnspireerd geraakt en wil je meer weten over het onderwerp? Wij bieden verschillende trainingen aan die aansluiten op het onderwerp:

Mocht je meer informatie nodig hebben of een vraag hebben over een van onze trainingen, neem dan gerust contact met ons op.

>