Hoe kunnen we helpen?

Wet Momi (Wet Modern Migratiebeleid)

Betekenis van Wet Momi

De wet Modern Migratiebeleid is een wet die ervoor zorgt dat Nederland uitnodigend is voor migranten waar economisch behoefte aan is en beperkend is voor anderen. Door deze wet is in 2013 het langdurig verblijf van vreemdelingen buiten de EU/EER aangescherpt. Het komt er op neer dat degene die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling naar Nederland (de referent) meer verantwoordelijkheid krijgt.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>