Hoe kunnen we helpen?

IND (Immigratie en Naturalisatiedienst)

Betekenis van Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een uitvoeringsorganisatie van de overheid en onderdeel van het Ministerie Justitie en Veiligheid. De IND voert het vreemdelingenbeleid vastgesteld door de overheid uit. Het behandelt asielaanvragen en bepaalt of er verblijfsvergunningen worden afgegeven. 

Iedereen die voor langer dan drie maanden naar Nederland wil komen, krijgt te maken met de IND. Bij de IND kan een verblijfsvergunning, visum of Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aangevraagd worden. Als iemand langere tijd in Nederland heeft verbleven, kan een aanvraag tot naturalisatie gedaan worden.  

Het vreemdelingenbeleid wordt vastgesteld door de regering en het parlement. De Minister voor Immigratie en Asiel is verantwoordelijk voor de IND. 

Word gebruikt in

In de praktijk kan je te maken krijgen met de IND als zij bijvoorbeeld een controle op een (werk) locatie uitvoeren.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>