Hoe kunnen we helpen?

MVV (Machtiging Voorlopig Verblijf)

Betekenis van Machtiging Voorlopig Verblijf

Een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)  is een visum voor vreemdelingen dat toestemming geeft om langer dan 90 dagen in Nederland te verblijven. De MVV moet in eigen land bij de diplomatieke dienst of de ambassade aangevraagd worden. 

Wanneer heb je een MVV nodig?

Je nationaliteit bepaalt of je MVV-plichtig bent. Ook als je niet in het land van herkomst woont of in een ander land een verblijfsvergunning hebt. Vreemdelingen buiten de EU/EER-landen die voor langdurig verblijf naar Nederland komen, hebben altijd een geldige verblijfsvergunning nodig. Vreemdelingen uit EU/EER-landen, Zwitserland en uit zogenoemde verdragslanden hoeven geen MVV aan te vragen. 

Verblijfsdoel

Om een MVV aan te vragen moet je een verblijfsdoel hebben. Denk hierbij aan studie, werk of verblijf bij familie. Elk verblijfsdoel heeft voorwaarden waar je aan moet voldoen. Daarnaast zijn er een aantal algemene voorwaarden waar je aan moet voldoen, ongeacht je verblijfsdoel. 

Aanvragen MVV

Een MVV wordt meestal aangevraagd door een referent in Nederland. Een referent is de partij (persoon of organisatie) die belang heeft bij het verblijf van een vreemdeling in Nederland. De referent vraagt de MVV aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zelf kun je ook een MVV aanvragen bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar je de nationaliteit van hebt of het land van bestendig verblijf.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

EU | EER | IND | TWV | Verblijfsvergunning

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>