Hoe kunnen we helpen?

EU (Europese Unie)

Betekenis van Europese Unie

De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De 28 deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder andere het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie. Sinds 1957 zet de Europese Unie zich in voor vrede en welvaart in Europa. Zij helpt onze politieke, sociale en economische grondrechten te beschermen.

De doelstellingen van de Europese Unie zijn:

  • vrede, het bevorderen van de Europese waarden en het welzijn van de EU-burgers
  • vrijheid, veiligheid en recht bieden, zonder binnengrenzen
  • duurzame ontwikkeling op basis van een evenwichtige economische groei en prijsstabiliteit, een sterk concurrerende markteconomie met volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en milieubescherming
  • bestrijden van sociale uitsluiting en discriminatie
  • bevorderen van wetenschappelijke en technologische vooruitgang
  • verbeteren van economische, sociale en territoriale samenhang en de solidariteit tussen EU-landen
  • respecteren van de rijke verscheidenheid van talen en culturen
  • uitbouwen van een economische en monetaire unie waarvan de munt de euro is

Tot de EU behoren de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

EER | Europese blauwe kaart | MOE-landen | WagwEU 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>