Hoe kunnen we helpen?

WagwEU (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerden in de Europese Unie)

De WagwEU is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn voor detacheren. In deze wet is geregeld dat de zogenoemde harde kern van arbeidsvoorwaarden moet worden toegekend aan het personeel uit de Europese Unie dat in Nederland komt werken. Die harde kern bestaat uit de Wettelijk minimumloon verplichting (WML), de Arbeidstijdenwet (ATW), de Arbo-wet, de WAADI en de Algemene Wet Gelijke behandeling (AWGB). Algemeen verbindend verklaarde cao’s in Nederland gelden ook voor gedetacheerde werknemers die in Nederland komen werken.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>