Hoe kunnen we helpen?

Verblijfsvergunning

Betekenis verblijfsvergunning

Een verblijfsvergunning is een document waarover vreemdelingen van buiten de EU/EER moeten beschikken om te mogen wonen en soms ook werken in Nederland.

Er zijn 5 soorten verblijfsvergunningen:

  • type I: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier
  • type II: verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier
  • type III: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel
  • type IV: verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel
  • type V: EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene.

De IND geeft deze verblijfsvergunningen uit.

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp? Volg dan de basisopleiding uitzendprofessional.

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>