Hoe kunnen we helpen?

Asielzoeker

Betekenis van Asielzoeker

Een asielzoeker is een persoon die vindt dat hij niet veilig is in zijn eigen land en om deze reden politiek asiel aanvraagt in een ander land waar hij denkt veiliger of beter te kunnen leven.

Een asielzoeker kan iemand zijn die is gevlucht en stelt dat terugkeer naar het land van herkomst gevaar oplevert door schending van zijn rechten volgens het Vluchtelingenverdrag of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook kan een asielzoeker iemand zijn die zijn land is ontvlucht vanwege de armoede. 

In politieke discussies wordt vaak onderscheid gemaakt tussen politieke vluchtelingen en economische vluchtelingen. Politieke vluchtelingen zijn gevlucht vanwege vervolging voor hun godsdienstige, politieke of syndicale opvattingen. Economische vluchtelingen vragen asiel aan in een ander land vanwege de kans op een beter leven in dit land.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>