Hoe kunnen we helpen?

College voor de Rechten van de Mens

Betekenis van College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens houdt zich bezig met de mensenrechten in Nederland. Het ziet toe op de gelijke behandelingswetgeving en oordeelt in individuele gevallen of een persoon gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument. Een flexwerknemer kan bijvoorbeeld een melding doen bij het College als hij zich gediscrimineerd voelt.

Er zijn verschillende vormen van discriminatie. Denk aan discriminatie vanwege je geslacht, bijvoorbeeld omdat je zwanger bent, leeftijd, huidskleur, religie, vanwege je seksuele geaardheid of vanwege je beperking of chronische ziekte. 

Vermoed je dat je bent gediscrimineerd, dan kan je een melding doen bij het College voor de Rechten van de Mens. Ook wanneer je een vraag hebt over mensenrechten in jouw situatie, dan kun je contact opnemen met het College. Het College denkt mee en verwijst soms iemand door naar een organisatie die verder kan helpen.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>