Hoe kunnen we helpen?

Gelijke Behandeling (art. 1 Grondwet)

Betekenis van Gelijke behandeling (art. 1 Grondwet)

Volgens artikel 1 van de Grondwet moet iedereen in Nederland gelijk worden behandeld. Het is dus een grondwettelijk verbod om mensen of bepaalde groepen uit te sluiten. 

Artikel 1 staat als volgt omschreven in de Grondwet: 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Als sinds 1798 heeft ieder die onder Nederlands gezag valt recht op gelijke behandeling. Pas vanaf 1983, bij de grote grondwetsherziening, wordt dit artikel toegespitst op een verbod op discriminatie. Er zijn meerdere wetten waarin het maken van onderscheid wordt verboden, te weten AWGB, WOA, WOBOT, WGBL, WGBH/CZ en WGB m/v.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>