Hoe kunnen we helpen?

AWGB (Algemene Wet Gelijke Behandeling)

Betekenis van Algemene Wet Gelijke Behandeling

De AWGB is een wet die bescherming biedt aan mensen die gediscrimineerd worden. De wet verbiedt onderscheid te maken op grond van godsdienst, politiek, ras, geslacht, zwangerschap, nationaliteit, seksuele gerichtheid en burgerlijke staat.

De wet is in 1994 in werking getreden. Bescherming van de AWGB kan alleen worden ingeroepen als het gaat om discriminatie op de gebieden: arbeid, goederen en diensten, het vrije beroep, lidmaatschap vakbond of vereniging van beroepsgenoten, en sociale bescherming (zoals uitkeringen of studiefinanciering). Zie hier de volledige tekst van de AWGB.

Bij overtredingen van deze wet kan melding gemaakt worden bij het College voor de Rechten van de Mens.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

College voor de Rechten van de MensWGB | WGBH/CZ | WGBL

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>