Hoe kunnen we helpen?

Verblijfsdocument

Om in Nederland te kunnen verblijven heeft een vreemdeling van buiten de EU/EER een Nederlands verblijfsdocument nodig. Voorbeelden van een verblijfsdocument zijn een: verblijfsvergunning, vreemdelingen identiteitsbewijs, geprivilegieerden document (voor bijvoorbeeld diplomaten) of een visum. Met sommige verblijfsdocumenten mag je ook werken.

Familie/gezin EU/EER-burger

Ook familie- of gezinsleden van een persoon die de nationaliteit heeft van één van de EU-/EER-landen of Zwitserland, maar die zelf een andere nationaliteit hebben moeten bij de IND een verblijfsdocument aanvragen.

Als een burger uit de EU-EER vijf jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijft, kan deze het verblijfsdocument
Duurzaam verblijf burgers van de Unie’ aanvragen. Dit geldt ook voor de bovengenoemde familie- en gezinsleden.

Verblijfsdocument Model 12

Momenteel is alleen het verblijfsdocument model 2012 geldig in omloop. Dit model kent 7 verschillende typen. Een voorbeeld is ‘Type 2’ dat verleend wordt aan vreemdelingen die voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven. Kijk hier voor een volledig overzicht van de verschillende typen van verblijfsdocument model 12.

Gerelateerde begrippen: IND, Verblijfsvergunning

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>