Hoe kunnen we helpen?

Opzegverboden

Betekenis van Opzegverboden

Opzegverboden zijn situaties waarin een werknemer extra ontslagbescherming heeft. De werkgever mag dan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Het UWV verleent geen ontslagvergunning als er sprake is van een opzegverbod.

Opzegverboden zijn o.a.:

  • tijdens ziekte (korter dan 2 jaar)
  • tijdens zwangerschap en tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof
  • tijdens lidmaatschap OR/personeelsvertegenwoordiging.

Zie hier alle opzegverboden.

Tijdens een ontslag in de proeftijd, tijdens een ontslag op staande voet of bij een ontslag wegens faillissement zijn de opzegverboden niet van toepassing. Dan kan een werkgever de arbeidsovereenkomst dus gewoon opzeggen.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>