Hoe kunnen we helpen?

Dagloon

Betekenis van Dagloon

De hoogte van de uitkering van de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA) wordt bepaald door het dagloon. Het dagloon is wat een persoon gemiddeld per dag verdiende een jaar voorafgaand aan de uitkering. 

Is er een gedeelte van dit jaar niet gewerkt, dan valt het dagloon dus lager uit. Het UWV kijkt hiervoor naar het SV-loon (sociale verzekeringsloon). Het dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximumdagloon van €219,28.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

WW | WIA | ZW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>