Opleidingsbeleid ABU-leden

Per 1 januari 2022 is het ABU-keurmerk uitgebreid met een vakbekwaamheidseis voor vaste (interne) medewerkers. Per 1 januari 2023 moet die vakbekwaamheid ook geborgd zijn in een intern opleidingsbeleid.

Bij een audit controleert de inspecteur of het opleidingsbeleid aanwezig is.

Basiskennis wet-en regelgeving

Als ABU-lid leg je in dit beleid vast hoe je ervoor zorgt dat vaste medewerkers over de juiste (basis)kennis beschikken van de voor de branche relevante wet- en regelgeving. Ook moeten medewerkers weten hoe ze deze kennis in hun dagelijkse werkzaamheden toepassen.

Voor wie opleidingsbeleid?

Het opleidingsbeleid moet vastgelegd worden voor vaste medewerkers die contact hebben met klanten en/of kandidaten of de medewerkers die zich bezighouden met verloning en contractmanagement van uitzend- en payrollmedewerkers.

Voorwaarden opleidingsbeleid

In een document moet voor de verschillende rollen in de organisatie omschreven worden hoe per rol in opleidingen wordt voorzien. In het document moet antwoord gegeven worden op de volgende vragen:

  • Welke verschillende rollen of functies (die onder de vakbekwaamheidseis vallen) zijn er binnen de organisatie?
  • Hoe wordt voor de verschillende rollen of functies in scholing voorzien?
  • Hoe wordt gemonitord dat het opleidingsbeleid wordt uitgevoerd?
  • Hoe stelt de organisatie vast of een medewerker die afkomstig is van een andere uitzendorganisatie over de benodigde kennis beschikt?
  • Welke kwaliteitseisen worden er gesteld aan samenwerkingspartners?

artra helpt

Uiteraard kan artra een rol spelen bij het vormgeven van dit opleidingsbeleid. artra kan helpen bij het opleiden en trainen van medewerkers, in welke rol of functie zij ook werkzaam zijn. Bij nieuwe medewerkers die van een andere uitzendorganisatie komen kan artra met de Algemene Periodieke Kennistoets (APK) vaststellen hoe het zit met het kennisniveau van deze nieuwe medewerker.

Opleiding en training

artra verzorgt al 45 jaar training en opleiding voor vaste medewerkers van uitzendorganisaties, waaronder de Basisopleiding Uitzendprofessional en de Basisopleiding Backofficeprofessional. artra investeert veel in een hoog leerrendement en het up to date houden van deze opleidingen.

Updates

Bij belangrijke aanpassingen in de cao voor uitzendkrachten of de arbeidsrechtwetgeving organiseert artra update-trainingen.

E-learnings

Daarnaast is het altijd mogelijk om e-learnings te volgen over specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld AVG, Inlenersbeloning, Discriminatie of Telling fasen- en ketensysteem en opvolgend werkgeverschap

APK

De APK bestaat uit 60 vragen waarmee kan worden vastgesteld of een medewerker over de benodigde kennis beschikt. Na het invullen van deze toets volgt een maatwerkadvies op welk gebied de medewerker (eventueel) bijgespijkerd moet worden.

Zo geef je als ABU-lid op correcte wijze invulling aan het verplichte opleidingsbeleid!

>