Ziekteverzuim blijft maar stijgen

Marco Hendrikse 22 mei 2023 2 min
Categorie: Verzuim

In maart meldde het CBS al dat het ziekteverzuim blijft stijgen. Dat is namelijk al sinds 2016 het geval. Volgens onderzoek van HR Navigator onder grote werkgevers gaat ook het langdurig verzuim explosief stijgen. En dat met een toch al krappe arbeidsmarkt. Door het (toenemende) verzuim neemt de werkdruk toe en is de kans op nog meer uitval groot.

Stijging ziekteverzuim

Volgens het CBS lag het ziekteverzuim in het vierde kwartaal van 2022 op 5,6 procent. Dat is hoger dan hetzelfde kwartaal in 2021, toen het ziekteverzuim op 5,4 procent uitkwam. In vrijwel iedere bedrijfstak steeg het verzuim, maar de Gezondheids- en welzijnszorg spant de kroon met een verzuimpercentage van 8 procent.

Stand ziekteverzuim vierde kwartaal

Bron: CBS, 2023

Arbeidsgerelateerd ziekteverzuim

In de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden vraagt het CBS aan werknemers om aan te geven of het ziekteverzuim arbeidsgerelateerd is. Driekwart van de ondervraagde werknemers geeft aan dat het verzuim niet het gevolg is van (het) werk. Ruim 7 procent van de ondervraagden wijt het verzuim juist volledig aan het werk. Bijna 12 procent geeft aan dat het ziekteverzuim voor een deel het gevolg is van werk. Nog eens 7 procent weet niet waardoor het verzuim veroorzaakt wordt.

Grote werkgevers: langdurig verzuim hoog

HR Navigator deed onderzoek onder ruim 250 werkgevers met meer dan 75 medewerkers in dienst. Deze werkgevers rapporteren een verzuim van 6,6 procent in 2022. Op dit moment is 4,05 procent van de medewerkers bij grote bedrijven langer dan zes weken ziek en 1,05 procent langer dan een jaar. Volgens de onderzoekers voorspellen deze cijfers een explosie van verzuim in 2023.

Oorzaken verzuim

HR Navigator constateert dat de drempel om ziek thuis te blijven steeds lager wordt. Vermoedelijk is dat een naijleffect van corona. Bij verkoudheid blijven medewerkers vaker thuis. Er is ook sprake van ‘hoestschaamte’. Medewerkers vinden het onprettig om zich hoestend onder collega’s te begeven. Toch is dit kortdurende verzuim niet het grootste probleem. Dat is vooral het stijgende langdurige verzuim.

Die stijging van het langdurige ziekteverzuim komt, zo denkt Marco de Zeeuw van HR Navigator, doordat er gemiddeld genomen steeds meer oudere medewerkers in dienst zijn. Vooral in de non-profit is de gemiddelde leeftijd van medewerkers hoog. Ouderen melden zich niet snel ziek (kortdurend verzuim is lager onder ouderen dan onder jongeren). Maar als ze zich ziek melden, dan vallen ze vaak langer uit. Zeker als het bijvoorbeeld klachten aan het bewegingsapparaat zijn, na 30 jaar noeste arbeid. Bij jongeren die langdurig uitvallen zijn het juist vaak mentale klachten die de medewerker thuis houden.

Tip! Lees ook: Burn-out voorkomen: 10 tips voor meer grip op de mentale gezondheid

Kortom, preventie van ziekteverzuim moet echt hoog op de prioriteitenlijst van iedere werkgever staan. Alleen zo voorkomen zij dat uitvallende medewerkers voor meer werkdruk bij de niet-zieke medewerkers zorgen. Werkdruk die mogelijk tot nog meer verzuim leidt.

>