Lichte daling ziekteverzuim

Marco Hendrikse 11 december 2023 1 min
Categorie: Verzuim

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 daalde het ziekteverzuim met 0,2 procentpunt naar 4,8%, zo maakte het CBS bekend. Na 9 jaar van alleen maar stijgingen van het ziekteverzuim lijkt er in 2023 een voorzichtige kentering zichtbaar.

In 2019 bedroeg het ziekteverzuim in het derde kwartaal 4 procent. Daar zit het huidige verzuimcijfer nog ruim boven. Alleen ten opzichte van vorig jaar is dus sprake van een daling.

Ziekteverzuim in Nederland

In veel branches daalt ziekteverzuim

In vrijwel alle branches is sprake van een daling van het ziekteverzuim. Alleen in de landbouw, de bedrijfstak vervoer en opslag, de delfstoffenwinning en de financiële dienstverlening nam het ziekteverzuim licht toe. Echter, met een verzuimpercentage van 3,1% blijven financiële instellingen wel de branche met het laagste ziekteverzuim. Traditioneel is het ziekteverzuim in de gezondheids- en welzijnszorg het hoogst. In het derde kwartaal van 2023 bedroeg het ziekteverzuimpercentage daar 6,7 procent. Dat was wel lager dan vorig jaar, toen het 7,1 procent bedroeg.

Preventie belangrijk

Ondanks de gerapporteerde daling, blijft het niveau van ziekteverzuim hoog. Bovendien is door personeelstekorten de werkdruk hoog. Dit verhoogt het risico op uitval. Wil je verzuim voorkomen of aanpakken, overweeg dan de training Grip op verzuim: van preventie tot verzuimgesprek te volgen.

 

 

>