Algemene Werkgeversvereniging Nederland roept om krachtige preventie van psychisch verzuim

Mandy Bakker 10 maart 2023 3 min
Categorie: Verzuim

In alle sectoren zijn personeelstekorten aan de orde van de dag. Geschikt talent vinden blijft een uitdaging. Daardoor komt er op de huidige werknemers vaak extra (werk)druk te liggen. Taken kunnen niet blijven liggen en moeten opgepakt worden. In sommige gevallen leidt werkdruk tot mentale klachten en zelfs tot verzuim.

Psychisch verzuim toegenomen

De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) heeft onlangs een onderzoek gedaan naar de mentale gezondheid van werknemers. Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal mentale klachten onder werknemers is toegenomen vergeleken met vorig jaar. Dit zorgt ook voor een hoger ziekteverzuim. Zo ziet 53% van de ondervraagde werkgevers een toename van werknemers met mentale klachten.

Redenen van mentale klachten

Mentale klachten komen volgens de ondervraagde werkgevers door een samenloop van werk- en privéomstandigheden. Zo zijn er zorgen over de thuissituatie. Denk aan financiële problemen of extra zorg over een familielid. Werknemers ervaren ook een hoge mate van werkstress door een hoge werkdruk. Werkdruk staat met 64% bovenaan de lijst als oorzaak van psychisch verzuim. Daarna volgen persoonlijke omstandigheden als reden voor verzuim. Ook draagt een werk-privébalans bij aan het welzijn van de werknemers. Bij een onbalans zie je dat vaker verzuim optreedt.

Uit cijfers van het CBS blijkt ook dat werknemers relatief lang afwezig zijn bij verzuim door een hoge werkdruk. Zo blijkt dat verzuim door mentale klachten langer duurt dan andere vormen van verzuim.

Huidige aanpak beperkt doeltreffend

Volgens de Wet verbetering poortwachter (Wvp) is een werkgever verplicht om maatregelen te nemen om mentale klachten te beperken en te verhelpen. Deze wet is in 2002 ingevoerd met als doel om langdurig ziekteverzuim te beperken. De werkgever moet zich samen met de werknemer en de bedrijfsarts of arbodienst inspannen om dit waar te maken. Dit begint al vanaf de eerste dag van ziekmelden.

Daarnaast schakelen werkgevers bijvoorbeeld coaching in. Volgens het AWVN-onderzoek werken deze maatregelen nog niet altijd doeltreffend of wordt er te weinig gebruik van gemaakt. Dat heeft ook te maken met het feit dat de maatregelen vaak pas getroffen worden als een werknemer al mentale klachten heeft.

Preventie van ziekteverzuim

AWVN vindt de uitkomst zorgwekkend en doet een oproep aan werkgevers en vakbonden om zelf werk te maken van ondersteunende programma’s, die helpen om mentale klachten te voorkomen.

  1. Denk aan een burn-outtoets of een andere toets waarmee je eerder inzicht krijgt in de signalen van mentale klachten bij werknemers.
  2. Ook moet het voor werknemers helder zijn bij wie ze terecht kunnen voor vragen of problemen thuis en/of op de werkvloer. Zo maak je het contact met een vertrouwenspersoon wat laagdrempeliger.
  3. Maak opleidingsbudget beschikbaar voor passende trainingen in het herkennen van de signalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een leidinggevende of werkgever om eerder in te spelen op signalen.
  4. Voor werknemers zijn trainingen voor het herkennen van stresssignalen door een te hoge werkdruk interessant. Zo kunnen ze daar bewuster bij stilstaan en maak je het onderwerp bespreekbaar.

Voorkomen is beter dan genezen

Wacht dus niet totdat een werknemer de hoge werkdruk niet meer aankan. Want een te hoge werkdruk leidt eerder tot mentale klachten, die vaak het begin zijn van (langdurig) psychisch verzuim. Zo raak je meer personeel kwijt, dan wanneer je slim investeert in het welzijn van de werknemers.

>