Wet Arbeid en Zorg: dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen voor 2022

2 maart 2022 3 min
Categorie: Wet & Regelgeving

Medewerkster zwanger… Super voor haar, maar hoe zit het met haar verlof?

Wetten en regelgeving veranderen voortdurend. Zo ook de Wet Arbeid en Zorg waarin diverse soorten verlof, zoals zwangerschapsverlof wettelijk zijn geregeld. Per wanneer gaan de veranderingen in en vooral: wat houden de veranderingen precies in?

Verschillende verlofsoorten

Verlof is er in allerlei soorten en maten.  Hoe weet je waar jouw medewerk(st)er recht op heeft? Voor het gemak verdelen we de verlofsoorten in twee categorieën:

 • Bijzonder (of buitengewoon) verlof. Voor een bijzondere gebeurtenis of bij familieomstandigheden, kan een werknemer bijzonder verlof aanvragen Denk bijvoorbeeld aan een begrafenis, huwelijk van een familielid, verhuizing of doktersbezoek. Bijzonder verlof staat geregeld in de cao, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement. Hierin staat vastgelegd in welke situatie en voor hoe lang een medewerker recht heeft op bijzonder verlof. Daarnaast staat hierin omschreven of loon wordt doorbetaald of niet.
 • Wettelijk verlof, oftewel verlof dat wettelijk is geregeld in de Wet Arbo en Zorg, afgekort de WAZO. De WAZO voorziet in verschillende verlofvormen, zoals:
  zwangerschapsverlof en bevallingsverlof;
  – geboorteverlof;
  – ouderschapsverlof;
  – adoptieverlof of pleegzorgverlof;
  – zorgverlof (kort- en langdurend);
  – calamiteitenverlof en kort verzuimverlof.

Wat houdt de Wet Arbo en Zorg (WAZO) in?

Een medewerker die in dienst is kan onder voorwaarden een van de verlofvormen aanvragen bij jou als werkgever. Afhankelijk van het soort verlof wordt de medewerker niet, gedeeltelijk of volledig doorbetaald of kan een uitkering van UWV worden aangevraagd. Jij als werkgever vraagt namens de medewerker bij UWV de uitkering aan.
In de cao, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement kunnen afspraken worden vastgelegd die de wettelijke verlofregeling aanvullen of daarvan afwijken.

1. Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

De meest bekende verlofvormen zijn het zwangerschapsverlof en het bevallingsverlof. Tijdens de afwezigheid van je medewerkster ontvangt zij van UWV een zwangerschapsuitkering van 100% van het dagloon.

2. Geboorteverlof

De partner van de medewerkster die is bevallen, kan na de geboorte van het kind één keer de wekelijkse arbeidsduur aan geboorteverlof opnemen. Tijdens dit verlof betaal jij als werkgever het loon volledig door.

3. Ouderschapsverlof

Ouders of verzorgers kunnen ervoor kiezen om ouderschapsverlof op te nemen. Dit type verlof kan worden opgenomen voor kinderen tot 8 jaar. Je medewerker werkt dan minder uren, zodat hij of zij meer tijd heeft voor de verzorging van het kind. Tijdens ouderschapsverlof worden de verlofuren meestal niet doorbetaald.

Wat verandert er in de WAZO?

Uitbreiding ouderschapsverlof

Nu krijgen medewerkers volgens de wet géén salaris tijdens hun ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof. Maar per 2 augustus 2022 wordt het ouderschapsverlof wettelijk uitgebreid: ouders krijgen voortaan recht op een ouderschapsverlofuitkering gedurende 9 weken bij opname van ouderschapsverlof. Dit geldt voor beide ouders. Zij krijgen via UWV een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. Uiteraard kunnen er in de arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement of de cao aanvullende afspraken zijn gemaakt. In de Staatscourant is ook een officiële bekendmaking te lezen over de nieuwe wet- en regelgeving rondom de Wet Arbeid en Zorg.

Evenwicht

Met de aanpassingen in de WAZO voldoet het kabinet aan een Europese richtlijn die meer evenwicht tussen werk en privéleven bevordert. Bovendien wordt de gelijke behandeling van mannen en vrouwen hiermee verbeterd.

 

>