fbpx

Wat is onboarding? En waarom moet je dat weten?

23 december 2019

Wanneer een nieuwe medewerker in je organisatie binnenkomt, wil je dat hij of zij zo snel mogelijk succesvol is, zich thuis voelt en bij je organisatie wil blijven. Het proces dat hier een belangrijke rol in speelt, is de ‘onboarding’. Maar wat is dat dan precies? En waarom zijn we er zo veel mee bezig?

De definitie van onboarding

Onboarding is wezenlijk iets anders dan een inwerkdag/week. Een goede Nederlandse term is er helaas nog niet voor gevonden. Onboarding is het best te definiëren als: iedere nieuwe ervaring van een nieuwe medewerker bij een organisatie die bijdraagt aan zijn of haar succes en die zorgt voor betrokkenheid bij de visie, strategie, doelstellingen en cultuur van de organisatie. Maar niet alleen de organisatie wil succes, de werknemer wil dat ook. Een nieuwkomer wil van betekenis zijn voor de organisatie, dus wil hij snel mooie prestaties neerzetten. Het vraagt dan ook om inspanningen van zowel de organisatie als de werknemer. Met een goed onboardingsprogramma kunnen nieuwe medewerkers sneller productief zijn, voelen ze zich meer betrokken en verlaten ze de organisatie minder snel.

Wat is onboarding?

Deels bestaat het uit praktische zaken die iemand moet kennen en kunnen om zijn of haar rol goed in te kunnen vullen, zoals weten waar zijn werkplek is, hoe hij inlogt in het systeem en waar de koffieautomaat is. Maar onboarding is meer dan dat. Het grootste deel bestaat uit het leerproces dat een medewerker doormaakt om echt opgenomen te worden in de organisatie. Tijdens het onboardingproces worden nieuwe medewerkers wegwijs gemaakt in de organisatie en de organisatiecultuur, zoals de visie, de missie en de kernwaarden van de organisatie. De focus ligt hierbij op de integratie binnen de organisatie. De onboarding heeft geen vooraf vastgestelde duur: het loopt door totdat een werknemer zich echt op zijn plek voelt. Er zijn immers meerdere factoren die beïnvloeden of een werknemer zich thuis voelt in een nieuwe organisatie.

De eerste indruk is belangrijk

De onboarding begint al voor de eerste werkdag: bij de werving van de nieuwe medewerker. Hier vormt de medewerker zich al een beeld van de organisatie en er worden verwachtingen geschept door de werkgever. Uit een rapport van onderzoeks- en adviesbureau Integron blijkt dat slechts 13% van de medewerkers in sterke mate vindt dat het vooraf geschetste beeld overeenkomt met de realiteit. 21% vindt dat het beeld zelfs helemaal niet overeenkomt. Bij deze laatste groep is het risico groot dat ze de organisatie in het eerste jaar alweer verlaten. Zonde, want er is al veel tijd en geld gestoken in de werving en de selectie. En op een krappe arbeidsmarkt is het niet eenvoudig om nieuwe geschikte kandidaten te vinden.

De vijf C’s van onboarding

Deze vijf C’s vormen de kapstok voor een goed onboardingsprogramma. Deze kun je gebruiken om het programma op te bouwen. 

  • Compliance: Dit is de basis die een nieuwe medewerker moet weten over de organisatie: de bedrijfsregels, omgangsvormen en veiligheidprocedures.
  • Clarification: Er moet gecommuniceerd worden over de verwachtingen en de rol die de nieuwe werknemer in gaat vullen. Vaak weet hij of zij namelijk niet wat de organisatie precies van hem verwacht. Door dit van te voren duidelijk en bespreekbaar te maken, weet iedereen waar ‘ie aan toe is, ook de organisatie zelf.
  • Culture: Een nieuwe medewerker moet weten wat de missie, visie en waarden zijn van de organisatie. Zo dompel je hem onder in de organisatiecultuur.
  • Connection: Vrijwel iedere werknemer staat in contact met collega’s, zowel formeel als informeel. Het is belangrijk dat medewerkers worden aangemoedigd relaties en netwerken op te bouwen. Nieuwe werknemers moeten de sociale structuur van de organisatie leren (her)kennen. Zo weten ze bij wie ze terecht kunnen, waardoor ze dingen sneller voor elkaar krijgen. De nieuwe werknemer kan in de onboardingfase bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een buddy.
  • Check back: Na de inwerkperiode is het verstandig om bij de medewerker die het onboarding-programma heeft doorlopen, te checken of de realiteit strookt met de verwachtingen. Dit is ook een goed moment om feedback te vragen over het programma, zodat die verbeterd kan blijven worden.

Meer weten over onboarding?

Kijk bij ons product Starten als uitzendprofessional en verbeter jouw onboardingstraject!

Terug naar overzicht

Wil jij op de hoogte blijven?

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks updates en artikelen over de arbeidsmarkt.