Een goede onboarding is belangrijk voor behoud van nieuwe recruiters

Mandy Bakker 1 juli 2022 3 min
Categorie: On- en offboarding

De vraag naar recruitmentprofessionals is de afgelopen tijd sterk toegenomen en het aantal beschikbare kandidaten blijft beperkt. Hoe behoud je een nieuwe recruiter? En wat is het belang van een goede onboarding? Onlangs verscheen een interessante whitepaper van leerplatform Studytube, waarin de stand van zaken over onboarding staat. Wat zeggen de feiten en cijfers over de marktpositie van de recruitmentprofessionals? In dit artikel nemen we de statistieken onder de loep.

Recruitmentprofessionals op de Nederlandse arbeidsmarkt

Allereerst zien we een stijging in de vraag naar recruitmentprofessionals. Uit een recent onderzoek ‘Arbeidsmarkt recruitment in cijfers’ van de Intelligence Group blijkt dat het merendeel werkzaam is binnen uitzendbureaus of in de arbeidsbemiddeling. Daarna staat de gezondheids- en welzijnszorg op een tweede plek van huidige sectoren. Opmerkelijk is het feit dat 50% van de recruitmentprofessionals ieder kwartaal weleens benaderd wordt voor een andere baan. Daaruit blijkt de  grote vraag naar recruiters en de krapte op de arbeidsmarkt.

Grote vraag en beperkt aanbod

Met een grote vraag en een beperkt aanbod in beschikbare recruitmentprofessionals, hebben de recruiters veel keuze uit functies op dit moment. Gemiddeld staan er per persoon dertien beschikbare vacatures open. Over het algemeen blijven de recruitmentprofessionals trouw aan hun huidige baan. Maar wat zijn belangrijke redenen voor vertrek? In het rapport staat dat o.a. de sociale klik en de toekomstige sfeer bij de nieuwe werkgever bepalend zijn. Daarnaast verwachten we dat meer aspecten een grote rol spelen in de keuze.

Lees ook: Waar je op moet letten bij het werven van een recruiter

Los van het salaris en de reistijd, vinden veel recruiters het imago en de leermogelijkheden ook belangrijk bij de switch naar een nieuwe baan. Volgens advies van de Sociaal Economische Raad (SER) is aandacht voor loopbaanontwikkeling belangrijk voor de instroom en het behoud van medewerkers. Want de eerste ervaringen dragen bij aan het beeld die de nieuwe medewerker krijgt van de organisatie.

Opvallen tijdens de onboarding

Tijdens de preboarding  krijgt een nieuwe recruiter al een eerste indruk van je organisatie. Dat begint bij het moment van acceptatie van de nieuwe baan tot de eerste werkdag. Daarna zorg je voor de juiste middelen tijdens de onboarding, zodat de nieuwe medewerker vertrouwd raakt met de organisatie. Maar waarom is een goede onboarding belangrijk?

Onboarding kent vele voordelen voor zowel de nieuwe medewerker als de werkgever. Zo voelt een nieuwe medewerker zich meer betrokken bij de organisatie en betrokken medewerkers zijn productiever. Een goede onboarding zorgt voor een lager personeelsverloop. Daarnaast dragen positieve ervaringen tijdens de onboarding bij aan een positieve mond-tot-mondreclame voor jouw organisatie.

 

 

Belang van onboarding uitgedrukt in cijfers

  • 76% van de nieuwe medewerkers verwacht een training in de eerste week op de werkvloer.
  • Meer dan de helft (52%) wil graag een mentor of iemand die hen wegwijs maakt binnen de organisatie.
  • De juiste onboarding vergroot het behoud van medewerkers met 82%.
  • 20% van het verloop vindt plaats in de eerste 45 dagen.

Bronnen: Studytube en Sapling

Je weet nu waarom onboarding belangrijk is. Hoe pas je dit als werkgever goed toe? Onthoud dat een goed onboarding-programma tijd vergt en geduld vraagt om nieuwe medewerkers betrokken te maken met de organisatie. Dit is niet een kwestie van een week inwerken en klaar, maar vraagt om de nodige stappen.

In het artikel ‘Onboarding: zo maak jij als werkgever een goede eerste indruk’, geven we zes tips voor een goede eerste indruk.

Lees ook: Onboarding: zo maak jij als werkgever een goede eerste indruk 

 

 

 

>