WAB: Uitstel schriftelijke vastlegging en 30-procentregel

Marco Hendrikse 25 maart 2020 2 min
Categorie: Wet & Regelgeving

Met de invoering van de WAB op 1 januari 2020 is ook het ww-regime gewijzigd. Werkgevers betalen een WW-premie van 2,94% voor medewerkers in vaste dienst en 7,94% voor werknemers met een flexibel contract. Om dit goed in de loonadministratie te verwerken is het noodzakelijk dat duidelijk is wat voor contract een medewerker heeft.

Schriftelijk vastleggen: uitstel tot 1 juli

Om voor de lage ww-premie in aanmerking te komen moet de werkgever arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd schriftelijk vastleggen. Eerder al gaf minister Koolmees aan dat ook een door beide partijen ondertekend addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst volstaat. Dit beperkt voor ondernemers de administratieve lasten. Omdat lang niet alle werkgevers op 1 januari aan deze administratieve verplichting voldeden was de termijn om dit in orde te maken verlengd tot 1 april.

Door de coronacrises hebben sommige werkgevers echter nog meer tijd nodig om dit in orde te maken. Daarom is er nu uitstel tot 1 juli.

Ja-ja-nee-check

Om als werkgever te bepalen welke premie van toepassing is, kun je de ja-ja-nee-check doen. Zie ook onderstaande infographic van de Belastingdienst. Je bepaalt of het een overeenkomst voor onbepaalde tijd is en of deze schriftelijk is vastgelegd. Als je daar ‘ja’ op kunt antwoorden en vervolgens de vraag of het een oproepcontract betreft met ‘nee’ beantwoordt, dan kom je voor de betreffende medewerker uit op de lage ww-premie.

Uitzondering

Als een medewerker in een jaar meer dan 30 procent extra uren werkt op het aantal in het contract vastgelegde uren, dan moet alsnog de hoge ww-premie worden betaald. Echter, ook deze uitzondering wordt binnen het Noodpakket banen en economie uitgesteld. Door de coronacrisis immers zijn er sectoren – denk aan de logistiek, de zorg en supermarkten – waar nu veel overgewerkt wordt. Door vast te houden aan de 30-procentregel zou met terugwerkende kracht een hogere premie betaald moeten worden. Dat is onwenselijk in deze situatie.

Wil je weten wat er nog meer is veranderd bij de invoering van de WAB? Kijk eens naar deze checklist en volg een e-learning over de WAB.

Marco Hendrikse | manager marketing & content

Marco Hendrikse, manager marketing & content van artra en de Academy for Recruitment. Schrijft over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, recruitment en HRM.

>