Premiedifferentiatie WW naar type contract (niet meer naar sector)

Marco Hendrikse 24 oktober 2019 3 min
Categorie: Wet & Regelgeving

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Voor iedere werkgever heeft dit gevolgen. Zonder uitzondering. Zo wijzigen regels rondom ontslag, transitievergoeding en wordt premiedifferentiatie WW ingevoerd.

Premiedifferentiatie WW

Het kabinet wil werkgevers stimuleren om meer medewerkers in vaste dienst te nemen. Dat wil het kabinet onder andere bereiken met een ‘prijsprikkel’. Werkgevers gaan per 1 januari 2020 een WW-premie van 2,94% betalen voor medewerkers in vaste dienst en 7,94% voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie voor de WW verdwijnt.

Lage ww-premie bij vaste arbeidsovereenkomst

Een werkgever betaalt de lage premie voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst. Daarvan is sprake als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is die geen oproepovereenkomst is.

Hoge ww-premie bij alle andere contractvormen

Voor alle medewerkers met een andere contractvorm, bijvoorbeeld de oproepovereenkomst of een overeenkomst voor bepaalde tijd, moet de hoge WW-premie betaald worden.

Uitzondering

Er wordt een uitzondering gemaakt voor werknemers onder de 21 jaar die minder dan 48 uur per 4 weken werken. En dat is natuurlijk zeer relevant voor werkgevers die jongeren op flexibele basis inzetten.

Kennisdocument premiedifferentiatie

In het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW van de Rijksoverheid staat hierover het volgende: “De werkgever betaalt de lage WW-premie indien een arbeidsovereenkomst is gesloten met een werknemer jonger dan 21 jaar die maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van vier weken of 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand verloond heeft gekregen.”

Er mogen echt niet meer dan 48 uren (per 4 weken) of 52 uren (per maand) verloond worden. Gebeurt dat wel dan moet een werkgever alsnog de hogere WW-premie betalen. Dat kost dus extra geld, naast de administratieve rompslomp die het met zich meebrengt.

Urenbriefjes tijdig inleveren

In het magazine Flexmarkt (oktober 2019) waarschuwt Jordie Kayser van softwareontwikkelaar Flexservice: “Bij uitzendwerk leveren mensen nog wel eens later hun urendeclaratie in. De Belastingdienst kijkt echter alleen naar wanneer een declaratie in de loonaangifte wordt aangeleverd. Hierdoor kan een te laat verwerkte declaratie ervoor zorgen dat iemand boven de grens van 12 verloonde uren per week uitkomt, en dus het hoge WW-tarief geldt.”

Werkgevers zullen dus uitzendkrachten op het hart moeten drukken hun urenbriefjes steeds tijdig in te leveren. Daarnaast moeten deze natuurlijk dan ook meteen verwerkt worden. Goede instructies geven aan uitzendkrachten is dus essentieel om hogere premies, en steeds wisselende loonaangiftes, te voorkomen.

Voorbeeld loonaangifte bij uitzonderingsgeval

Tot slot een voorbeeld ‘werknemer is jonger dan 21 jaar ’dat is uitgewerkt in het voornoemde Kennisdocument Premiedifferentiatie:

Situatie: werknemer is jonger dan 21 jaar en heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020. Het is geen oproepovereenkomst. De werkgever doet aangifte per kalendermaand.

De werknemer werkt in:

  • Januari – 52 uur
  • Februari – 48 uur
  • Maart – 56 uur
  • April – 48 uur
  • Mei – 52 uur
  • Juni – 56 uur

Welke WW-premie is van toepassing?

Antwoord: omdat de werknemer jonger is dan 21 jaar geldt de uitzonderingssituatie dat de werkgever de lage WW-premie is verschuldigd als de werknemer per aangiftetijdvak van een kalendermaand maximaal 52 uur krijgt verloond. Per aangiftetijdvak wordt getoetst of de werknemer aan de uitzondering voldoet. In de maanden maart en juni worden meer dan 52 uren verloond. De werkgever is daarom in die twee maanden de hoge WW-premie verschuldigd.

Wil je weten wat er nog meer verandert bij de invoering van de WAB? Volg dan een training of e-learning over de WAB.


Marco Hendrikse | manager marketing & content

Marco Hendrikse, manager marketing & content van artra en de Academy for Recruitment. Schrijft over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, recruitment en HRM.

>