Lage ww-premie: Werkgevers krijgen extra tijd om arbeidsovereenkomsten aan te passen

Marco Hendrikse 17 december 2019 2 min
Categorie: Wet & Regelgeving

Per 1 januari 2020 is het zover: dan treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Een van de dingen die dan verandert is de WW-premie naar de aard van het contract. Werkgevers gaan dan een WW-premie van 2,94% betalen voor medewerkers in vaste dienst en 7,94% voor werknemers met een flexibel contract.

Aanpassen arbeidsovereenkomsten

Deze verandering heeft nogal wat administratieve consequenties voor werkgevers en flexondernemers (zie daarvoor ook het artikel Premiedifferentiatie WW naar type contract). Zo moet in een arbeidsovereenkomst vermeld worden om wat voor soort overeenkomst het gaat. Immers, alleen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt de lage WW-premie.

Werkgevers hebben meer tijd nodig

Echter, veel organisaties geven aan arbeidsovereenkomsten niet tijdig te kunnen aanpassen. Werkgeversorganisaties hebben deze signalen doorgegeven aan verantwoordelijk minister Koolmees. De minister geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat het “bij sommige ondernemingen bijvoorbeeld gebruikelijk om, als na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, geen nieuwe arbeidsovereenkomst op te maken. In plaats daarvan stuurt de werkgever de werknemer een bevestiging per brief of e-mail dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.”

Addendum bij oorspronkelijke arbeidsovereenkomst

Om de administratieve lasten te beperken kunnen werkgevers volstaan met een – door beide partijen ondertekend – addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Niet alle werkgevers echter krijgen het voor elkaar om op 1 januari een aangepaste arbeidsovereenkomst of een ondertekend addendum in de loonadministratie op te nemen.

Update 2-1-2020

Minister Koolmees heeft ook de regels waaraan het addendum moet voldoen versoepeld. Nu volstaat een digitale handtekening of een bevestiging van de medewerker per e-mail. Als een medewerker per e-mail bevestigt dat deze een vast contract met een vast aantal uren heeft, dan volstaat dit om in aanmerking te komen voor een lage ww-premie. Deze e-mail moet wel bewaard worden bij de loonadministratie.

Drie maanden uitstel

De minister geeft daarom in samenspraak met de Belastingdienst werkgevers drie maanden extra de tijd om te voldoen aan deze administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Tot 1 april mogen werkgevers de lage ww-premie afdragen, ook al hebben zij arbeidsovereenkomsten nog niet aangepast. Als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voortduurt na 31 maart 2020 en de arbeidsovereenkomst is niet aangepast, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Uitstel, maar zeker geen afstel dus!

Wil je weten wat er nog meer verandert bij de invoering van de WAB? Kijk eens naar deze checklist en volg een training of e-learning over de WAB.
Marco Hendrikse | manager marketing & content

Marco Hendrikse, manager marketing & content van artra en de Academy for Recruitment. Schrijft over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, recruitment en HRM.

>